Uudised

 
Sisukaart
   
 

EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta

10.11.2016

EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
 

 

EPE osaleb uuringus KPMG Baltics OÜ avaliku sektori nõustamisteenuste juhi kutsel.  

26.10.16 kirjeldas KPMG  teostatavat uuringut järgmiselt:

"Koostöös Sotsiaalministeeriumi ja Riigikantseleiga teeb KPMG uuringut „Isiku terviseandmete vaba liikumise tõkete kaardistamine EL digitaalse ühisturu eesmärkide valguses“. Uuringu raames teeme dokumendianalüüsi, aga oluline roll on ka intervjuudel ja ekspertgruppidel. Uuringu eesmärk on, et Eestil oleks eesistumise ajal taskus teadmine, et panna lauale paber, mille tulemuseks on, et EL-i tasandil otsustatakse, et terviseandmed peavad liikuma. Neid peab olema võimalik kasutada kitsalt tervishoiuteenuse osutamiseks, aga ka muude teenuste jaoks. Loomulikult tuleb arvesse võtta kõiksugu aspekte andmekaitsest, nõusolekutest jms-st, aga on oluline, et andmeid oleks võimalik kasutada. Andmete liikumine oleks n-ö viies ühisturu vabadus.

Uuringu käigus on kokku lepitud, et kaardistame viis EL-i liikmesriiki, sh on ka Saksamaa (lisaks: Soome, Rootsi, Poola, UK).

Eesmärgiks on saada pilti nii patsiendi kui teenuseosutaja vaatest. Oluline fakt on, et teenuseid osutab/korraldab ka riik. Uuritakse vaadet nii kitsalt Eesti sisese süsteemi toimimise/mittetoimivuste seisukohast kui ka nägemusi EL-i üleselt."

 

10. novembril 2016 toimus KPMG intervjuu Eesti Patsientide Esindusühinguga.

20. detsembril 2016 toimub ekspertgrupi kohtumine.

 

 

 
Uudised
 
Uudiste arhiiv
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

Open Society Institute Tallinna linn KÜSK Mental Disability Advocacy Center Euroopa Sotsiaalfond Hasartmängumaksu nõukogu EEA GRANTS / NORWAY GRANTS Avatud Eesti Fond Balti-Ameerika Partnerlusprogramm sm2
 
Kodulehe loomine