Seadusandlus

 

Põhiõigused - Ülevaade kodanike põhiõigustest ja vabadustest

Õigusaktid - ligid olulisematele õigusaktidele

Patsientide õigused - patsientide ja puudega inimeste õiguste nimekiri

Õigus tervisele - põhimõte ja probleemaatika

Õigus isikupuutumatusele ja enesemääramisele - õigus teabele, informeeritud nõusolekule, teadva nõusoleku eriolukorrad - otsustusvõimetus, kiirabi

Õigus teisele arvamusele - regulatsioon ravikindlustusseadusest

Õigus privaatusele ja konfidentsiaalsusele - väljavõtted rahvusvahelistest dokumentidest ja Isikuandmete kaitse seadusest

Õigus füüsilisele turvalisusele - põhimõtted ja seadusandlus

Õigus inimväärikusele - üldpõhimõtted

Ligipääs õiguskaitsele - üldpõhimõtted,õigus esitada kaebusi ja nende kaebuste efektiivsele menetlemisele,  Tervishoiuteenuste kvaliteedi komisjon, tsiviil- ja karistusõiguslik vastutus, õigus kompensatsioonile kahju korral

Kokkuvõte Euroopa Patsiendiõiguste Harta hindamisest 2011 - patsientide õiguste olukorra hindamise tulemuste kokkuvõte