Patsiendiabi

 
Sisukaart
   
 

Käesolevalt lehelt leiate informatsiooni erinevate olukordade lahendamise kohta, mis Teil sotsiaal- ja tervishoiusüsteemis liikudes võivad ette tulla.  Oleme siia kogunud vastused meile kõige sagedamini esitatavate küsimuste osas, mille alusel koostasime trükise "Patsiendi ABC"

Oleme tänulikud igasuguse informatsiooni ja vihjete eest selle pidevalt muutustes oleva info parima täiendamise ja uuendamise osas.

 

Patsientide üldised õigused

Arstiabi ja ravikindlustus Eestis - ravikindlustuse süsteem, ravikindlustuseta isikute õigused, Euroopa ravikindlustuskaart, töövõimetuslehed

Tervishoiuteenuste leping ja vastutus - tervishoiuteenuste osutamise lepingu mõiste, tervishoiuteenuse osutaja vastutus, patsiendi vastutus, arstivanne

Tervishoiuteenuste kvaliteet ja järelvalve - meditsiinilised vead, kaebuste esitamine, ekspertide hinnang, saladuskohustuse rikkumine, Andmekaitse Inspektsiooni poole pöördumine, ebaõiged andmed terviseloos, teisese arvamuse saamine

Info ja nõusolek - arsti teavituskohustus, teadev nõusolek, mida küsida arstilt ravimi, uuringu või protseduuri kohta, teisene arvamus

Vaktsiinide infolehed

Haiguslugu ja dokumenteerimine - patsiendi teavitamine terviseandmetest ja haigusloost, haigusloo koopiad, isikuandmed ja konfidentsiaalsus

Arsti vahetus - pere- või eriarsti vahetus, saatekirjad

Kahju hüvitamine - kahjude liigid ja tähtaeg, riigi õigusabi, menetlusabi, riigilõiv

Vaimne tervis - erihoolekande teenused, kinnisesse asutusse paigutamine, eestkoste seadmine

Puue ja töövõimetus - puudetoetus ja selle arvutamine, puude raskusastme tuvastamine, püsiv töövõimetus, töövõimetuse protsendi tuvastamine, töövõimetuse korduv ekspertiis, vaide esitamine

Töövõimetushüvitised - ajutine töövõimetushüvitis, haigushüvitis, hooldushüvitis

Teenused ja toetused - riigi ja kohaliku omvalitsuse poolt pakutavad teenused ja toetused

12 näidisküsimust arsti vastuvõtul

EPE annetuskeskkond "TERVISELAEGAS" - kuidas saada abi ja aidata teisi

Kasulik teave - lingid, infotelefonid, tasuta õigusabi kohad, seaduste nimetused, patsiendiorganisatsioonide kontaktid

Erialaseltside kontaktandmed

"Käsiraamat puudega ja erivajadustega laste ning noorte lähedastele"

Ravimite infolehed (eesti, vene ja inglise keeles) - Ravimiameti andmebaas

Andmekaitse Inspektsiooni juhend "Isikuandmed sotsiaalhoolekande- ja tervishoiusektoris" - juhised andmekaitse valdkonnas;  patsiendi õigused seoses terviseandmetega ning juhised patsiendi nõusoleku ja selle erandite osas

 

Eesti Patsientide Esindusühing on koostanud trükise vastuseks enamlevinud patsientide küsimustele. Allolevalt lingilt leiate "Patsiendi ABC" trükise pdf failina. Trükist ja selle teksti võib kasutada ja levitada kui lisate viite trükise autorile.

»
Patsiendi ABC

 
Patsiendiabi
 
Arstiabi Eestis
Leping ja vastutus
Kvaliteet ja järelevalve
Info ja nõusolek
Haiguslugu ja dokumenteerimine
Arsti vahetus
Kahju hüvitamine
Vaimne tervis
Puue ja töövõimetus
Töövõimetushüvitised
Teenused ja toetused
12 näidisküsimust arsti vastuvõtul
Annetuskeskkond
Kasulik teave
Vaktsiinide infolehed
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

Balti-Ameerika Partnerlusprogramm EEA GRANTS / NORWAY GRANTS Kodanikuühiskonna Sihtkapital Tallinna linn sm2 KÜSK Mental Disability Advocacy Center Open Society Institute Avatud Eesti Fond Euroopa Sotsiaalfond
 
www kujundamine