Organisatsioonist

 
Sisukaart
   
 

JUHATUS JA LIIKMESKOND

EPE Nõukogu:

Aare Hõbe
Merike Puskar
Andres Loorand

EPE juhataja: Pille Ilves

EPE audiitor: Anne Savko

EPE liikmeks võib astuda vastavalt põhikirjale füüsiline või juriidiline isik, kellel on soov parandada ravi- ja hooldusteenuste kvaliteeti ning, kes aktsepteerib EPE eesmärke.
Ühingusse astumiseks saatke avaldus ühingu juhatajale pille(att)epey.ee
 
 
RAHASTAJAD 
  
 EPE rahastus on projektipõhine. Avaldame siirast tänu EPE praegustele ja endistele rahastajatele:
 
EUROOPA SOTSIAALFOND
 
KODANIKUÜHISKONNA SIHTKAPITAL
 
VABAÜHENDUSTE FOND
 
HASARTMÄNGUMAKSUFOND
  
SOTSIAALMINISTEERIUM

AVATUD EESTI FOND

OPEN SOCIETY INSTITUTE

MENTAL DISABILITY ADVOCACY CENTRE
 
TALLINNA KESKLINNA VALITSUS
 
VILJANDI MAAVALITSUS
 
»
EPE põhikiri
»
MAA 2011
»
EPE Ametijuhend
»
Vabaühenduste eetikakoodeks

 
Ühingust
 
EPE teenused
Ootame annetusi
Uudised
Kajastused meedias
Juhtumite näiteid
Statistika alates 1994
Organisatsioonist
Projektid
 
EMP Vabaühenduste Fondi projekt 2013
 
ESF projekt 2010 - 2012
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

Toetajad - uue ESF logoga
 
Kodulehtede valmistamine