EPE teenused

 
Sisukaart
   
 

Eesti Patsientide Esindusühing pakub klientidele huvikaitset ning osutab tasuta nõustamisteenust, juhtumikorraldust ja õigusabi. Ühingult saab tellida teavitusloenguid patsientide õigustest ja huvikaitsest.

EPE poole pöördub hetkel keskmiselt 600 inimest aastas erinevate küsimuste ja juhtumitega tervishoius ja hoolekandes.

EPE-l kontor asub Tallinnas. EPE kontoris on saadaval bukletid patsientide õigustest eesti ja vene keeles. EPE poolt pakutavad huvikaitse teenused on klientidele tasuta.
 
Nõustamistelefon 6566 429 on avatud igal esmaspäeval ja kolmapäeval kell 10 - 16.
 
Juhtumikorraldusteenust ja õigusabi osutame vastavalt ühingu poolt teostatavate projektide mahule ja sisule. Kahjuks ei saa me võtta kõiki soovijaid juhtumikorralduse ja õigusabi teenusele, sest mahud on piiratud.
 
 
EPE sihtgrupp:
Anname abi inimestele, kellel on tervishoiu- või sotsiaalsüsteemis tekkinud probleeme oma õiguste teostamisel.

Erilist tähelepanu pöörame:
 • erivajaduste ja krooniliste terviseprobleemidega inimestele
 • ravikindlustamata ja vähese sotsiaalse sidususega inimestele
 • kinnistesse sotsiaal- või tervishoiuasutustesse paigutatud inimestele
 • piiratud teovõimega isikutele
 • teistele ühiskonna riskigruppidele
Kuidas saame aidata:
 • anname nõu Teie õiguste ning juhtumi lahendusvõimaluste kohta
 • vormistame Teie soovil pöördumisi, avaldusi ja kaebusi
 • aitame Teil leida sobivaimat lahendust Teie juhtumile või olukorrale
 • suuname Teid vajadusel pädevasse asutusse
 • anname nõu tervishoiu- ja sotsiaalalase seadusandluse tõlgendamisel
 • aitame koostada riigi õigusabi taotlusi
 • anname infot patsientide õigustest

VASTUVÕTT EELREGISTREERIMISEGA

EPE JÄRGIB OMA TÖÖS KLIENDITÖÖ EETIKA PÕHIMÕTTEID
 

Teavitustöö sihtgrupi õigustest

EPE peab oma tegevuses väga oluliseks sihtgrupi õigustest teavitamist, milleks avaldatakse trükiseid, korraldatakse üritusi ja loenguid ning tehakse koostööd meediaga.  Regulaarselt viiakse läbi teavitusloenguid diagnoosipõhistes patsientide organisatsioonides ja hoolekande ning tervishoiuasutustes. Sihtgrupi ja asutuste töötajate informeerimine aitab kaasa õiguste paremale teostumisele, kõigi osapoolte teadlikumale toimimisele ning sihtgrupi rahulolu suurendamisele. Oleme läbi viinud teabepäevi ka üliõpilastele, KOV töötajatele, juristidele, kohtunikele ja advokaatidele. Meilt saab tellida loenguid inimõiguste, sotsiaal- ja tervishoiuala seadusandluse ning huvikaitse kohta

 

 

 
Ühingust
 
EPE teenused
Ootame annetusi
Uudised
Kajastused meedias
Juhtumite näiteid
Statistika alates 1994
Organisatsioonist
Projektid
 
EMP Vabaühenduste Fondi projekt 2013
 
ESF projekt 2010 - 2012
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

Toetajad - uue ESF logoga
 
www kujundamine