Taastusravi

 
Sisukaart
   
 

 

Taastusravi kättesaadavuse parandamine

Probleemi kirjeldus: EPE tööst on selgunud, et väga paljudel inimestel jääb pärast aktiivravi saamist nende elementaarse elukvaliteedi tagamiseks hädavajalik taastusravi saamata. Probleemiks on nii takistavad seadusandlikud punktid, vähene teenuste rahastus, patsientide kõrge omaosalus ning taastusravi osutavate teenuseosutajate puudumine piisaval määral.
Tegevused:
* Kontakt Taastusarstide Seltsi esinaise Eve Soobaga aprillis ja mais.
* Pöördumise koostamine Haigekassale, andmete ja argumentide kogumine (+Tln Medkõrgkool).
* ÜRO variraportisse TR teema lisamine juuli 2009, pöördumine VV ka HK poole, tõenditega kulutõhususest taastusravi võimaldamise korral kohe pärast aktiivravi või luumurdu, samuti krooniliste liigeshaigete puhul.
* RK sotskomisjonile kiri augustis.
* Kajastamine meedias: Õhtuleht (Mihkel Niglas) sept.2009, AK-s
* teema tõstatamine HK ümarlaual raviteenuste rahastamise teemal.
Tulemus: Miinimumeesmärk saavutatud, s.t  enam ei ole taastusraviteenuse mahtu kärbitud.

 
Süsteemne töö
 
Hooldusravi
Hoolekanne
Kohalik areng
Taastusravi
Tervishoid
Rehabilitatsioon
Vaimne tervis
Ajalugu
 
2014
 
2013
 
2012
 
2011
 
2010
 
2009
 
2008
 
2007
 
2006
Euroopa Patsientide Foorumi manifest
Ravi kvaliteet
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

sm2 Hasartmängumaksu nõukogu Euroopa Sotsiaalfond EEA GRANTS / NORWAY GRANTS Mental Disability Advocacy Center Tallinna linn KÜSK Balti-Ameerika Partnerlusprogramm Open Society Institute Avatud Eesti Fond
 
www kujundamine