Uudiste arhiiv

 
Sisukaart
   
 

EPE esitas Haigekassale ettepanekud ravikvaliteedi parandamiseks

30.05.2014

EPE esitas Haigekassale ettepanekud ravikvaliteedi parandamiseks
 

EPE kohtus 27. mail Haigekassa tervishoiuosakonna juhataja ja kvaliteedi talituse juhiga ning tutvustas EPE ettepanekuid ravikvaliteedi parandamiseks. 

30. mail 2014 esitas EPE kirjalikult lühikokkuvõtte esitatud ettepanekutest, mis olid järgmised:

  1. Töötada välja juhis teisese sõltumatu arvamuse rakendamiseks raviarsti poolt lootusetuks tunnistatud ravijuhtumite puhul. Eesmärgiks tuleb seada selliste otsuste sisuline kontrollimine ning muude võimaluste olemasolu kaalumine.
  1. Töötada välja juhis teadva nõusoleku protseduuriliseks rakendamiseks tervishoiuasutustes. Eesmärgiks seada patsientide teadva nõusoleku sisuline ja tegelik  olemasolu igaks kehasse sekkumiseks (sh iga ravimi ja protseduuri osas), vältida tahtevastast ja ilma patsiendi teadmata ravimite manustamist ning formaalset nõusoleku allkirja (nt tervishoiuastusse sisenemisel, allkirja võtmist ilma sisulise teavitamiseta ja nõusolekuta jmt).
  1. Eelistada ravilepingute sõlmimisel neid tervishoiuasutusi, kelle dokumenteerimissüsteemid ei võimalda dokumentide hilisemat muutmist.
  1. Läbi viia regulaarseid auditeid noorte inimeste ja laste surmajuhtumite osas haiglates

 

Haigekassa vastas samal päeval:

"Kaalume teie ettepanekuid ja kuna teemad on laiaulatuslikud, anname teile tagasisidet nende ettepanekute rakendatavuse osas suve lõpuks."

 

19. septembril 2014 saatis Haigekassa vastuse, milles sisuliselt ühegi ettepanekuga arvestamist ei peetud vajalikuks.

vt. vastust siit

 

>>
2014. 19. sept - Haigekassa vastus EPE ettepanekutele

 
Uudised
 
Uudiste arhiiv
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

Tallinna linn Open Society Institute sm2 Mental Disability Advocacy Center Balti-Ameerika Partnerlusprogramm Euroopa Sotsiaalfond Hasartmängumaksu nõukogu Avatud Eesti Fond EEA GRANTS / NORWAY GRANTS KÜSK
 
Kodulehtede valmistamine