Uudiste arhiiv

 
Sisukaart
   
 

EPE-l on 20 aastane sünnipäev

08.06.2014

EPE-l on 20 aastane sünnipäev
 

Professionaalne huvikaitse parema elu nimel

Eesti Patsientide Esindusühing (EPE) tähistab 8. juunil 2014 oma 20-aastast sünnipäeva, mille puhul korraldab ühing 9. juunil 2014 Euroopa Komisjoni Eesti esinduse pressisaalis Rävala 4, kell 11.30 – 12.30 pressikonverentsi. Räägime ühingu senisest tööst, ühingu poolt pakutavate teenuste rollist terviseprobleemidega inimeste elukvaliteedile ning mida on patsientide huvikaitse ühiskonnale juurde andnud.

Eesti Patsientide Esindusühingu poole pöördub iga päev inimesi, kelle õigustega ei ole sotsiaal- ja/või tervishoiusüsteemis täiel määral arvestatud ning kes paluvad ühingult nõu ja abi oma õiguste kaitseks. Viimase 20 aasta jooksul on ühing nõustanud ja aidanud 27 000 klienti, olles selle kogemusega Eestis ainulaadne.

Kuigi ka paljude teiste ühingute põhikirjades on eesmärgiks terviseprobleemidega liikmete huvide esindamine, siis järjepidevaid avalikke huvikaitseteenuseid, mis sisaldaksid tasuta nõustamist, juhtumikorraldust ja õigusabi, enamasti mujal ei osutata.

EPE poole pöördujate peamisteks muredeks on olnud sotsiaal- ja tervishoiusüsteemi võimetus pakkuda vajadustele vastavat ja õigeaegset abi, tõkked olemasolevate teenuste kättesaadavusel või nende halb kvaliteet ja kohati ebaturvalisus. Samuti kurdetakse isikuõiguste rikkumiste üle nagu nõusolekuta ja tahtevastane sekkumine inimkehasse ja eraellu, vähene või eksitav informeerimine pakutavatest teenusest, inimese arvamuse eiramine või karistamine enda soovide väljendamise korral.

Tõsist muret on pöördujatele valmistanud ka diskrimineerimine eelarvamuste, puude või sotsiaalse staatuse tõttu, bürokraatlikud tõkked abi saamisel, petuskeemide ohvriks langemine, ülemäärane õiguste piiramine, alternatiivsete  vähempiiravate meetmete mittekasutamine ja palju muud.

Kahjuks on nii mõnigi inimene, kes on kasutanud sotsiaalhoolekande või tervishoiuteenuseid, selliste inimõiguste rikkumisega kokku puutunud, sest põhjused asuvad enamasti süsteemi korralduses ja hoiakutes. 20 aastaga on olukord küll palju muutunud, kuid murekohti jätkub veel küllaga.

Ühingu tegutsemise aja jooksul on toimunud silmnähtav paranemine paljudes ühingu poolt tõstatud ja aktiivselt arendatud teemades. Oluliselt on paranenud olukord psühhiaatria valdkonnas, mis oli EPE esimese viie tegutsemisaasta ainus valdkond. Inimeste teovõimet ei piirata enam nende selja taga, nende vara on paremini kaitstud ja patsiente ei panda enam ilma igasuguse ametliku protseduurita tahtevastaselt ravile või hooldusele. Nüüd saab seda teha vaid kohtu otsusel ning patsiendil on protsessis advokaat.

Ohjeldusmeetmete kasutamiseks on põhjalik reglement ning meetodid on piiritletud. Keelatud on vananenud ja piinamist meenutavad meetmed. Enam ei saa vanamemmekesi radiaatorite külge siduda, lapsi puuri panna ega inimest pimedasse või jääkülma isolaatorisse või voodi külge seotuna päevadeks unustada. Tänapäeval räägime juba vägivallatust ohjeldamisest.

Oluliselt on paranenud olmetingimused. Koos rahvusvaheliste organisatsioonidega panime räämas erihooldekodud inimõiguste kaardile, mille tulemusena on nüüd enamus hooneid kenasti remonditud. Mõnevõrra on paranenud ka teenuse sisu.

Patsientide õiguste olukord tervishoius laiemalt on samuti saanud hoopis teised mõõtmed. Enam ei ole haiguslugu tervishoiutöötajate saladokument, mida patsiendi enda eest varjati ning mida väljastati kõigile ametiasutustele, kes seda küsisid. Patsiendi õigus oma ravidokumente näha ning delikaatsete andmete kaitse on täna iga tervishoiuasutuse igapäevane praktika.

Patsiendi valikutega arvestatakse märksa rohkem ning patsiendi vaba liikumist ei piira enam maakonna piirid. Ühing tõi seadusandlusesse teisese arvamuse õiguse, aitas digitaalsesse terviseloosse tuua mitmeid patsientidele olulisi põhimõtteid, on täpsustanud teadva nõusoleku põhimõtteid ning ravikvaliteedist rääkimine ei tekita enam nii suurt vastuseisu kui varem.

Läbi teavitusloengute, milles on osalenud juba üle 25 000 inimese, on patsiendid, tervishoiuteenuse osutajad ja ametnikud saanud väärtuslikke teadmisi patsientide õigustest.

Ühing on pikki aastaid seisnud patsientidele oluliste õiguste eest ning jätkuvalt käib töö patsientide teadlikuma nõusoleku, teenuste turvalisuse ja kvaliteedi tagamisega ning patsientide kaebuste lahendamise, juhtumite tõhusa uurimise ja kahjude kompensatsiooni-mehhanismi loomisega. 

Sotsiaalsfääris teeb ühing jätkuvalt tööd puudega ja terviseprobleemidega inimeste toimetuleku toetamise, võrdsete võimaluste ja omastehooldajate elukvaliteedi tagamise nimel ning seisab sotsiaal- ja tervishoiuteenuste vajaduspõhise kättesaadavuse eest.

Need ja paljud muud teemad on ühingu igaastases süsteemse töö nimekirjas, millega on väsimatult tööd tehtud 20 aastat.

Ühing tänab kõiki oma seniseid ja varasemaid töötajaid, kes on ennastsalgavalt panustanud  meie kõigi paremasse tulevikku ning edastab suured tänud kõigile rahastajatele, kelle toel tehtud töö võimalikuks sai.

 

Kontakt:

Pille Ilves

EPE juhataja

6556973

 

Vaata pressikonverentsi slaide siit:

>>
2014 juuni 9 - EPE pressikonverentsi slaidid - handouts

 
Uudised
 
Uudiste arhiiv
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

Euroopa Sotsiaalfond KÜSK Hasartmängumaksu nõukogu sm2 Avatud Eesti Fond Balti-Ameerika Partnerlusprogramm EEA GRANTS / NORWAY GRANTS Mental Disability Advocacy Center Open Society Institute Tallinna linn
 
Soodsad kodulehed