Uudiste arhiiv

EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta

10.11.2016

EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
 

 

EPE osaleb uuringus KPMG Baltics OÜ avaliku sektori nõustamisteenuste juhi kutsel.  

26.10.16 kirjeldas KPMG  teostatavat uuringut järgmiselt:

"Koostöös Sotsiaalministeeriumi ja Riigikantseleiga teeb KPMG uuringut „Isiku terviseandmete vaba liikumise tõkete kaardistamine EL digitaalse ühisturu eesmärkide valguses“. Uuringu raames teeme dokumendianalüüsi, aga oluline roll on ka intervjuudel ja ekspertgruppidel. Uuringu eesmärk on, et Eestil oleks eesistumise ajal taskus teadmine, et panna lauale paber, mille tulemuseks on, et EL-i tasandil otsustatakse, et terviseandmed peavad liikuma. Neid peab olema võimalik kasutada kitsalt tervishoiuteenuse osutamiseks, aga ka muude teenuste jaoks. Loomulikult tuleb arvesse võtta kõiksugu aspekte andmekaitsest, nõusolekutest jms-st, aga on oluline, et andmeid oleks võimalik kasutada. Andmete liikumine oleks n-ö viies ühisturu vabadus.

Uuringu käigus on kokku lepitud, et kaardistame viis EL-i liikmesriiki, sh on ka Saksamaa (lisaks: Soome, Rootsi, Poola, UK).

Eesmärgiks on saada pilti nii patsiendi kui teenuseosutaja vaatest. Oluline fakt on, et teenuseid osutab/korraldab ka riik. Uuritakse vaadet nii kitsalt Eesti sisese süsteemi toimimise/mittetoimivuste seisukohast kui ka nägemusi EL-i üleselt."

 

10. novembril 2016 toimus KPMG intervjuu Eesti Patsientide Esindusühinguga.

20. detsembril 2016 toimub ekspertgrupi kohtumine.