Uudiste arhiiv

Tulemuslik koostöö Riigikontrolliga

05.02.2008

Tulemuslik koostöö Riigikontrolliga
 

 

EPE kohtus 2005 aastal Riigikontrolliga ning esitas pika nõupidamise käigus Riigikontrollile informatsiooni võimalikest probleemkohtadest ja EPE tähelepanekutest vaimse tervise teenuste osutamisel. Esitati materjal oluliste rikkumiste kohta psüühilise erivajadusega inimestele teenuste osutamisel. Mõni aeg hiljem alustas Riigikontroll põhjalikku auditit, mille lõppraport valmis 5. veebruaril 2008. Riigikontroll kinnitas mitmeid EPE tähelepanekuid oma kriitilises 33 leheküljelises raportis, mis sisaldab ka konkreetseid ettepanekuid Sotsiaalministeeriumile  vaimse tervise teenuste parandamiseks. Väga paljud EPE poolt tõstatatud probleemid said raportiga ametliku kinnituse.
 
Riigikontroll tunnistab, et:
- riik ei taga kõigile abivajajatele teenuseid
- teenuste kvaliteet on probleemne
- teenuste kättesaadavus on halb
- puuduvad teenuste osutamise standardid
- jpm
 
Loe Riigikontrolli 3.03.08 avaldatud pressiteadet: Riigikontroll: riik on jätnud psüühiliste erivajadustega inimesed hätta
 
Pressiteate lõpust leiate lingi ka kokkuvõttele auditeerimise tulemustest "Riigi tegevus psüühiliste erivajadustega isikute riikliku hoolekande korraldamisel"