Uudiste arhiiv

EPE osales Sotsiaalhoolekande seaduse muutmises

14.02.2008

EPE osales Sotsiaalhoolekande seaduse muutmises
 

Sotsiaalministeeriumi palvel osales EPE uue sotsiaalhoolekande seaduse eelnõu ettevalmistamisel ja kommenteerimisel.  14.02.08 saatis EPE oma kommentaarid seaduseelnõu kohta, milles toonitati mitmeid teemasid Riigikontrolli auditi valguses. 02.04.08 saatis EPE Sotsiaalministeeriumile kommentaarid nõusolekuta hooldamise ja muude piirangute rakendamise regulatsioonile. 30.04.08 esitas EPE oma nägemuse uue muudatuste redaktsiooni kohta.

EPE saavutas selle, et seaduse projekti kohaselt kohaldatakse seadust edaspidi ka vanaduspensioniealistele ja vaimupuuetega isikutele.
Koostöös kujundati seisukoht selles, kas ja kui kaua ning milliseid meetmeid võib hooldekodus kasutada ohjeldamiseks. Jõuti ühisele positsioonile, et ohjeldada võib ainult eraldusruumi võimalikult lühikeseks ajaks maksimaalselt 3 tunni jooksul. Kui on vaja kasutada muid meetmeid, tuleb viivitamatult kutsuda kiirabi. Eelnõus arvestati ka mitmete teiste EPE poolt tõstatatud küsimustega.