Uudiste arhiiv

 
Sisukaart
   
 

EPE arutab ajakirjanduslikku eetikat Päevalehega

07.03.2008

EPE arutab ajakirjanduslikku eetikat Päevalehega
 

07.03 vestluses EPL ajakirjaniku Kadri Ibrusega tõusetus dilemma surmajuhtumite ja pooleliolevate kohtuasjade kajastamise eetilisusest ajakirjanduses. EPE jäi seisukohale, et kuna surnud inimese nõusolekut ei ole võimalik saada, siis EPE ei avalikusta juhtumi detaile. Ka pooleliolevate kohtuasjade osas ei olnud EPE nõus ajakirjanikku valgustama kuna kohus võib käsitleda seda kohtu mõjutamisena. Ajakirjanikuga lepiti kokku, et ta võib kajastada antud juhtumites üleskerkinud teemasid üldiselt ja konkreetset juhtumit nimetamata.

Arutati, et ajakirjanik võiks kirjutada artikli asjaolust, et Eestil ei ole välja töötatud eraldi korda kuidas uurida surmajuhtumeid kinnistes asutustes ning et Euroopa Inimõiguste konventsiooni artikkel 2 "õigus elule" seab riigile positiivse kohustuse efektiivselt uurida kõiki enneaegseid ja ootamatuid surmajuhtumeid ka haiglates ja hooldekodudes. 
 

 
Uudised
 
Uudiste arhiiv
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

KÜSK Balti-Ameerika Partnerlusprogramm Euroopa Sotsiaalfond sm2 Hasartmängumaksu nõukogu Open Society Institute Avatud Eesti Fond Tallinna linn EEA GRANTS / NORWAY GRANTS Mental Disability Advocacy Center
 
Web disain