Uudiste arhiiv

Uue vaimse tervise seaduse väljatöötamine lõpuks Sotsiaalministeeriumi tööplaanis

14.03.2008

Uue vaimse tervise seaduse väljatöötamine lõpuks Sotsiaalministeeriumi tööplaanis
 

 

EPE on alates 1997 aastast, kui esialgne Psühhiatrilise Abi seadus vastu võeti, esitanud järjepidevalt nõudmisi seaduse muutmiseks ning üldiste inimõigusnõuetega kooskõlla viimiseks. Vahelduva eduga on Sotsiaalministeeriumi uued ministrid EPE-le lubanud, et uut seadust hakatakse välja töötama, kuid ükski lubadus ei ole seni praktiliste sammudeni jõudnud. 

Lõpuks ometi on praegune minister Maret Maripuu leidnud võimaluse uue seaduse väljatöötamiseks.  Märtsikuus koostati Õiguskantsleri nõuniku ja EPE koostöös paragrahv olemasoleva seaduse kiireks muutmiseks omandiõiguse piirangute kohta. Töö käigus siiski selgus, et uus paragrahv on mõtekam lülitada uude seadusse ning vana ei hakata parandama. Uue vaimse tervise teenuste osutamist reguleeriva seaduse töögrupp moodustati Sotsiaalministri poolt augustis 2008 ning mis sai esimest korda kokku juba 2. septembril. Töögrupp on regulaarselt koos käinud ja uut seadust ette valmistanud. Tõenäoliselt võtab uue seaduse valmimine ja lõplik jõustumine aega veel umbes 2 aastat.

Seni on töögrupp lisaks seaduse üldkonseptsioonile arutanud ka konkreetseid teemasid nagu tahtevastase ravi rakendamise muudatused, regulaarse järelevalve mehhanismi loomine, sõltumatute vaimse tervise nõustajate teenuse sisselülitamine, omandiõiguse piirangud jpm. Valminud on erinevad analüüsid teiste riikide seadusandluse kohta. 28.11.08 toimus töögrupi koosolek, kus arutati seaduskontseptsiooni I osa.

 Esialgset seaduse kontseptuaalsete ettepanekute kokkuvõtet saad lugeda alljärgnevalt. Kuna töö on veel käimas, siis kokkuvõttes kirjeldatud ettepanekud töö käigus tõenäoliselt muutuvad.

>>
Vaimse tervise seaduse kontseptuaalsete ettepanekute kokkuvõte