Uudiste arhiiv

Kosmeetilised muudatused arstiabi kvaliteedi ekspertkomisjoni töös

02.04.2008

Kosmeetilised muudatused arstiabi kvaliteedi ekspertkomisjoni töös
 

Paljude aastate vältel on EPE juhtinid Sotsiaalministeeriumi tähelepanu asjaolule, et Arstiabi kvaliteedi ekpsertkomisjoni töö tuleb ümber korraldada.

2007.a. suvel tõstatas EPE selle küsimuse kohtumisel sotsiaalminister Maret Maripuuga, kellel juba selleks ajaks oli kindel plaan teha ümberkorraldusi antud komisjoni töös. Sotsiaalministeerium alustas 2007.a.sügisel AKEK töö ümberkorraldamise protsessi, mis päädis komisjoni ümbernimetamisega Tervishoiuteenuste kvaliteedi ekspertkomsjoniks ja komisjoni tervishoiuameti alluvusest sotsiaalministeeriumi alluvusse toomisega. Kui varem puudus täiesti komisjoni tööd puudutav regulatsioon seaduses, siis nüüd on see olemas. Uus määrus jõustus 25.05.2008. 
Määruse ettevalmistamise protsessi Sotsiaalministeerium EPE-t ei kaasanud.
EPE aitas avaldada sotsiaalministeeriumile survet, et viimane kiirendaks uue komisjoni tööd reguleeriva määruse vastuvõtmist. Komisjoni töö seisis selle viivituse tagajärjel 6 kuud.