Uudiste arhiiv

 
Sisukaart
   
 

Sundravi patsientide õiguste olukord on paranemas

21.08.2008

Sundravi patsientide õiguste olukord on paranemas
 

EPE on juba 2004.a. alates pööranud Justiitsministeeriumi tähelepanu asjaolule, et sundravi määramisel rikutakse isikute protsessiõigusi. Kahjuks ei pööranud JUM sellele tookord mingit tähelepanu. Uuesti võttis EPE selle teema üles 2007.a., kus mitu sundravil olnud kliendijuhtumit sai suunatud õiguskantselrile ning väljatoodud mitmeid sundraviga seotus inimõiguste rikkumisi. Õiguskantsler nõustus EPE-ga mitmes asjaolus ning leidis, et on lubamatu kui kohus ei kohtu kohtualusega ja kui kohtualune ei kohtu oma advokaadiga.

2008.a.aastal alustas JUM uuringut, milline on olukord sundravi määramise ja lõpetamise menetlustega ja kaasas sellesse töösse ka EPE. EPE esindajaid intervjueeriti JUM poolt 26.08.08 kohtumisel ning lisaks suulisele informatsioonile esitas EPE oma ettepanekud sundravi kohta ka kirjalikult. Muuhulgas toonitas EPE kohtunike, politseinike ja advokaatide koolitusvajadust inimõiguste põhinõuetest ja EIK kaasustest isiku paigutamist prühhiaatriahaiglasse kriminaalmenetluse käigus. Koolitust tuleb läbi viia ka ohtlikkuse hindamise ja otsusevõime hindamise kohta ning koolituse läbiviimisse tuleb kaasata väliseksperte. Lisaks sellele tegi EPE ettepaneku, et sundravi küsimuste põhiprintsiibid tuleb sätestada uues loodavas vaimse tervise seaduses.
 
 
Loe Justiitsministeeriumi teistest uuringutest  http://www.just.ee/33499

Loe ka Anneli Soo magistritööd  Ebaefektiivne kaitse kriminaalmenetluses: mõiste ja probleemistik

 

 
Uudised
 
Uudiste arhiiv
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

EEA GRANTS / NORWAY GRANTS Euroopa Sotsiaalfond Open Society Institute Tallinna linn Avatud Eesti Fond KÜSK Hasartmängumaksu nõukogu sm2 Balti-Ameerika Partnerlusprogramm Mental Disability Advocacy Center
 
Kodulehtede valmistamine