Uudiste arhiiv

 
Sisukaart
   
 

EPE käivitab sotsiaalsete õiguste rakendumise uuringu

02.11.2008

EPE käivitab sotsiaalsete õiguste rakendumise uuringu
 
Kuna väga paljud inimesed ja koostööpartenrid on kurtnud patsientide õiguste halva rakendumise, sotsiaalteenuste puudumise ja rehabilitatsiooni kättesaadamatuse üle, siis soovis EPE saada selgemat ülevaadet patientide õiguste rakendumisest tervishoius ja sotsiaalteenuste kättesaadavusest ning otsustas teha küsitluse patsientide seas. Novembris 08 toimus EPE küsimustiku koostamine, paljundamine, tutvustamine, läbiviimise alustamine – toimusid kohtumised patsientidega Pelgulinna haiglas ja Keskhaiglas, kontaktid ITK ja Pelgulinna haiglaga, kohalkäimised ja patsientide küsitlemine.  
 
Esialgsete tulemuste kohaselt viitasid vastanud palju puudulikule teadvale nõusolekule, kaebuste esitamise ja kompensatsioonimehhanismi puudumisele tervishoius ning sotsiaalteenustena toodi välja terve hulk erinevaid abiteenuseid, mida inimesed vajaksid, kuid mis on hetkel kättesaamatud kas rahaliste võimaluste puudumise tõttu või ei ole neid teenuseid üldse Eestis loodud.

 
Uudised
 
Uudiste arhiiv
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

sm2 Mental Disability Advocacy Center Hasartmängumaksu nõukogu Balti-Ameerika Partnerlusprogramm Euroopa Sotsiaalfond Open Society Institute Avatud Eesti Fond KÜSK EEA GRANTS / NORWAY GRANTS Tallinna linn
 
www kujundamine