Uudiste arhiiv

Patsientidel on õigus valida teenusepakkujat

20.01.2009

Raviraha peab käima patsiendiga kaasas, mitte olema teenusemahtude põhine
 

Eesti seadusandlus on vastuolus EL direktiiviga, millega nähakse ette patsientidele tervishoiuteenuste osutamise rahastamise printsiip, et raha käib patsiendiga kaasas (ka juhul kui patsient saab ravi välismaal). EPE arvates peaks Haigekassa raha jagama juhtumipõhiselt. See muudaks raviasutuste suhtumist patsienti ning tervishoiuteenus muutuks patsiendikesksemaks. Teema sai tõstatatud 26.11.08 kohtumisel Sotsiaalministri nõuniku Tsahknaga. Leppisime kokku, et EPE ja SOM teevad omavahel tihedat koostööd patsientide vajaduste väljaselgitamisel ja kaitsmisel ning rahastuse printsiibi muutmisel.  Detsembris kogus EPE alusmaterjali kirja koostamiseks ning lõplik tekst läkitati ministrile jaanuaris 09. 

 

 
>>
Patsientide õigusest valida teenusepakkujat