Uudiste arhiiv

 
Sisukaart
   
 

Vaimupuudega isikul on vanemate surma puhul õigus saada abiteenuseid oma kodus

15.02.2008

Vaimupuudega isikul on vanemate surma puhul õigus saada abiteenuseid oma kodus
 

EPE-ni on jõudnud mitmeid juhtumeid, kus vaimupuudega noor paigutatakse pärast tema vanemate surma hooldekodusse kuigi tal on olemas oma kodu ning talle piisaks toimetulemiseks abiteenustest, mida saab osutada kodus. Sellises olukorras patsiendi hoolekandeasutusse paigutamine on ilmselgelt patsiendi õigustega vastuolus, piirates tema õigust sotsiaalsele integratsioonile ning õigust elada ühiskonnas.  Uurides seadusandlust ning kohtudes Vaimupuuetega Inimeste Tugiliiduga sai selgeks, et praeguse seadusandluse paindumatus teeb antud olukorra lahendamise raskeks.   EPE võttis ühendust ka Notarite Kojaga, kelle abiga leiti probleemile küll ajutine lahendus, kuid ei lahendanud olukorda pikas perspektiivis. Notarite Kojaga sai räägitud ka tasuta õigusabi osutamise võimaldamisest, mida Notarite Koda osutas aprillis ja oktoobris 08.

 

 

 
Uudised
 
Uudiste arhiiv
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

Hasartmängumaksu nõukogu Mental Disability Advocacy Center Euroopa Sotsiaalfond Tallinna linn Avatud Eesti Fond EEA GRANTS / NORWAY GRANTS Balti-Ameerika Partnerlusprogramm Open Society Institute KÜSK sm2