Uudiste arhiiv

 
Sisukaart
   
 

Kohtueelse menetluse loomise vajadus patsientide kaebuste läbivaatamisel

21.10.2008

Kohtueelse menetluse loomise vajadus patsientide kaebuste läbivaatamisel
 

 

Kuigi varasem koostöö antud teemal Sotsiaalministeeriumiga ja Tervishoiuametiga ei ole toonud mingeid märkimisväärseid muudatusi,  on varsti Eestil siduv kohustus patsientide kaebuste lahendamise teema koduriigis ära korraldada. Uus Euroopa Liidu direktiivi eelnõu Patsientide õigustest piiriüleses tervishoius räägib otseselt patsientidele tervishoiuteenuste käigus osutatud kahju sõltumatu ja adekvaatse väljaselgitamise ning kompenseerimise olulisusest. Hetkel on see Eestis praktiliselt lahendamata, sest paljud arsti taustaga tervishoiujuhid on sellele tugevasti vastu olnud. EPE selgitas 21.10.08 toimunud Riigikogu Sotsiaalkomisjoni istungil põhjalikult  olukorda antud maastikul ning toonitas vajadust luua patsientide kaebuste lahendamiseks kohtueelne mehhanism (analoogselt töövaidluste komisjoniga) ning välja töötada sobiv lahendus kahjude kompenseerimiseks. Loodetavasti hakkab Eesti vastavas suunas tegutsema kui EL direktiiv jõustub.  

 
Uudised
 
Uudiste arhiiv
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

sm2 Mental Disability Advocacy Center Balti-Ameerika Partnerlusprogramm Avatud Eesti Fond Hasartmängumaksu nõukogu KÜSK Euroopa Sotsiaalfond EEA GRANTS / NORWAY GRANTS Tallinna linn Open Society Institute
 
Soodne koduleht