Uudiste arhiiv

 
Sisukaart
   
 

KÜSK nõukogu otsustas jätkata EPE sotsiaalse ettevõtluse toetamist

11.05.2010

KÜSK nõukogu otsustas jätkata EPE sotsiaalse ettevõtluse toetamist
 

 

Kodanikuühiskonna Sihtkapital kiitis heaks EPE äriplaani, mille järgi hakkab EPE pakkuma lahenduskeskse nõustamise teenust. Äriplaanile eelnes põhjalik turu-uuring, mille viis läbi EPE tellimusel ning Kodanikuühiskonna Sihtkapitali finantseerimisel OÜ Faktum Ariko. Turu-uuring näitas elanikkonna huvi lahenduskeskse nõustamise vastu.
 
 
EPE Uue tasulise nõustamisteenuse planeerimise projekt sisaldab järgmisi tegevusi:
 
Teenuse nõustamismetoodika valik ja analüüs
 
 Turu-uuringu läbiviimine
 
Kulude täpsustamine
 
Põhjaliku äriplaani koostamine
 
Ühingusiseste koosolekute läbiviimine
 
Nõustajate valik
 
Nõustajate koolitamine
 
Marketingiplaani koostamine
 
Teenust tutvustava voldiku trükkimine
 
Eritasulise telefoniliini sisseseadmine
 
Nõustajate tehnilise valmisoleku tekitamine teenuse osutamiseks
 

 

 
Uudised
 
Uudiste arhiiv
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

Balti-Ameerika Partnerlusprogramm sm2 Hasartmängumaksu nõukogu Tallinna linn Avatud Eesti Fond EEA GRANTS / NORWAY GRANTS Mental Disability Advocacy Center Euroopa Sotsiaalfond Open Society Institute KÜSK
 
Soodsad kodulehed