Uudiste arhiiv

 
Sisukaart
   
 

Hooldustöötajad vajavad koolitust

06.05.2011

Patsientide Esindusühing leiab, et hooldusravi probleemid ei piirdu vaid Keila haiglaga ja analoogilisi juhtumeid esineb ka muudes hoolekandeasutustes, üle tuleks vaadata kogu hooldusteenuste süsteem tervikuna ja tõsta hooldajate kompetentsi.
 

Kui vaadata, mida ütleb meie seadusandlus hoolekandeteenuse osutamise kohta, siis teenuse sisu on kirjeldatud üsna üldsõnaliselt. Esimese põhimõttena on sotsiaalhoolekande seaduses märgitud küll inimõiguste järgimine ning § 16 sätestab, et hoolekandeasutustes peab tagama isiku eale ja seisundile vastava hooldamise (s.h ravimine, põetamine, kasvatamine ja arendamine), kuid milliseid tegevusi selline teenus peab sisaldama, pole kirjeldatud. Reaalse eakate hoolekandeteenuse ja ka hooldusravi osutamise juures jääb see inimlik eesmärk sageli äärmiselt kaugeks ja hoomamatuks ning patsient võib saada suisa vastupidise kogemuse. Ravimisega hoolekandeasutused enamasti ei tegele (v.a ravimite jagamine), põetamisel esineb sageli hooletusest tingitud puudujääke (nt lamatiste teke). Samas pole hoolekandeasutuste hinnakirjad vastavuses ei teenuse kvaliteedi ega teenuse vajajate maksevõimega.

Sotsiaalministeeriumi kodulehel on kaks väga põhjalikult koostatud dokumenti, kus on ära näidatud, missugune peaks olema ideaalne eakatele mõeldud hooldusteenus, vt  
Kuigi need dokumendid on soovituslikud, oleks kõigil hooldusteenusega kokku puutuvatel isikutel vajalik nendega tutvuda ning reaalse teenuse osutamisel ja saamisel neist juhinduda. Ka sotsiaalministeerium võiks rohkem panustada hooldustegevuse põhimõtete ja heade tavade tutvustamisele hoolekandeasutuste töötajaile.
 

 
Uudised
 
Uudiste arhiiv
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

Open Society Institute Balti-Ameerika Partnerlusprogramm sm2 Mental Disability Advocacy Center Euroopa Sotsiaalfond Tallinna linn EEA GRANTS / NORWAY GRANTS Avatud Eesti Fond KÜSK Hasartmängumaksu nõukogu
 
www kujundamine