Uudiste arhiiv

Patsientide ühing nõuab omastehooldajatele paremat kohtlemist

18.01.2012

Eesti Patsientide Esindusühing (EPE) koos teiste pöördumisele allakirjutanud organisatsioonidega esitas eile sotsiaalministrile ettepanekud omastehooldajaid toetavate meetmete väljatöötamiseks ja edasiarendamiseks, mis tagaksid omaste hooldajatele inimvää
 

EESTI PATSIENTIDE ESINDUSÜHING
ESTONIAN PATIENT ADVOCACY ASSOCIATION

PRESSITEADE 18.01.2012

Patsientide ühing nõuab omastehooldajatele paremat kohtlemist

Eesti Patsientide Esindusühing (EPE) koos teiste pöördumisele allakirjutanud organisatsioonidega esitas eile sotsiaalministrile ettepanekud omastehooldajaid toetavate meetmete väljatöötamiseks ja edasiarendamiseks, mis tagaksid omaste hooldajatele inimväärika ning aktsepteeritava elukvaliteedi.

„Tuginedes perekonnaseaduses sätestatud hoolduskohustusele on oma raske ja sügava puudega lapsi ning invaliidistunud või eakaid pereliikmeid hooldavad inimesed jäetud ilma piisavast riigipoolsest toetusest ja sotsiaalsetest garantiidest. Meie soov on, et Eesti seadusandlus tagaks kõigile inimväärse toimetuleku ega seaks vaesusesse peresid, kelle liikmed on lähedaste hooldada,“ selgitas pöördumise põhjust EPE nõustaja ja juhtumikorraldaja Iivi Kallaste.

EPE-ni on jõudnud juhtumeid, kus oma lähedasi igapäevaselt hooldavad inimesed on kaotanud nii oma vaimse kui ka füüsilise tervise. Nad on olnud sunnitud loobuma õpitud erialast, karjäärist ja eneseteostusvõimalusest ning neil on tulnud elada toimetuleku piiril, kus ainukeseks sissetulekuks on hooldajatoetus.

Sagedamini kannatavad ülemäärase hoolduskoormuse all just naised, sest antud hetkel Eesti riigis kehtiva hooldajatoetuse suuruse tõttu ei ole meesterahvad nõus koduseks jääma, et oma puudega last või haigestunud vanemat ülalpeetavana hooldada. On ka olukordi, kus puudega last hooldavad pered purunevad ning ülalpidamis- ja hooldamiskohustus jääb vaid ühe liikme, enamasti naise kanda. „Käesoleval hetkel puudub täpne statistika, palju Eestis omastehooldajaid kokku on, kuna on ka neid, kes hooldustoetust ei saa,“ lisas Kallaste.

EPE juhib oma esitatud pöördumises tähelepanu vastavate seadusemuudatuste ja –täienduste kehtestamise vajalikkusele, et säilitada rahva tervis ja täisjõus tööealiste inimeste töövõime ning tagada hoolduskoormusega isikutele ja nende peredele riiklik abi, mis kindlustaks neile inimväärsema toimetuleku ja elukvaliteedi. 
 
EPE on 1994. aastal asutatud mittetulundusühing, mille eesmärk on esindada patsientide huve nii individuaalsel, süsteemsel kui ka rahvusvahelisel tasandil. EPE pakub nõustamisteenust, tuge üksikjuhtumite lahendamisel ja võimalusel ka õigusabi. EPE tegevuse üldisteks eesmärkideks on tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesüsteemi patsiendisõbralikkuse tõstmine ja  patsientide teavitamine nende õigustest. Lisainfot EPE tegevuste ja nõustamisteenuste kohta leiab kodulehelt www.epey.ee.

 

KUULA LISAKS:
21.01.2012 VIKERRAADIO
intervjuu Helle Lepik´uga Eesti Omastehoolduse MTÜ-st

 
Lisainfo:

Iivi Kallaste
EPE Pärnu kontori nõustaja ja juhtumikorraldaja
Tel: 44 33 440
E-post: parnu@epey.ee