Uudiste arhiiv

Eesti kolmas koht patsientide õiguste osas Euroopa tervishoiusüsteemide uuringus baseerus ebaõigel informatsioonil

01.12.2008

Eesti kolmas koht patsientide õiguste osas Euroopa tervishoiusüsteemide uuringus baseerus ebaõigel informatsioonil
 

Euroopa tervishoiusüsteemide uuringu järgi oli Eesti patsientide õiguste osas üllatavalt koos Hollandiga kolmandal kohal.

Kahjuks oli uuringu alusmaterjalides viga ning uuring on tehti eeldusega nagu oleks 2002 aastal Riigikogus arutusel olnud Patsiendiseaduse eelnõu vastu võetud. Kuna uurijad olid kasutanud ka interneti otsinguid, siis tõenäoliselt sattusid nad leheküljele kus Eesti kohta oli antud just see seadus.

 
See tähendab, et Eesti oleks kolmandal kohal alles siis kui Patsiendiseadus vastu võetaks ning oleks tagatud selle seaduse toimimine praktikas. Uuring kajastaks patsientide õiguste olukorda riikide võrdlemisel palju objektiivsemalt kui uuringusse lisataks ka indikaatorid seaduse tegelikust toimimisest praktikas. Käesolevas uuringus viimast ei arvestatud ning ilmselt seepärast sai võimalikuks, et viga alusmaterjali valikul ei avastatud.
 
Tutvu uuringuga siin - Patsientide õiguste osa Eesti alusmaterjal on nimetatud lisas 1 lk 66

Lisaks peab märkima, et uuringu kokkuvõttes on puudu uuringu teostamise metoodika täpsem kirjeldus. On mainitud, et uuringu koostamisel kasutati erinevaid statistilisi andmeid, interneti otsinguid ning 10 küsimusega intevjuud, kuid mainitud ei ole keda ja kui paljusid inimesi küsitleti.

Uuringu tegemise aluseks oli valik erinevatest indikaatoritest, mis sugugi ei hõlma kõiki aspekte keeruliste tervishoiusüsteemide omavahelisel võrdlemisel. Kuidas ja miks tehti just selline valik - uuring kirjeldab vaid põgusalt . Näiteks kasutati tervishoiu kvaliteeditulemuste indikaatoriteks 1) surmaga lõppevate infarktide arv 2) vastsündinute suremus 3) vähihaigete 5 aasta elulemus 4) ärahoitavad surmad e. kaotatud elude aastad 5) MRSA bakterist põhjustatud nakkushaigused 6) relatiivne suitsiidide arvu vähenemise tase 7) Kõrge HbA1c tasemega diabeetikute protsent.                                                         Samas on puudu inimeste keskmine eluiga, HIV nakkuse levik, suitsiidide koguarv jm, milles Eesti näitajad on suisa katastroofilised ning ei räägita ravikindlustamata isikute arvust, kellele tervishoiuteenused on EL-is kättesaamatud vaid Eestis ja Lätis

Eesti Patsientide Esindusühing loodab, et Eesti poliitikud jäävad vaatamata antud uuringu üliheadele näitajatele siiski realistlikuks ning pööravad Eesti tervishoiu valupunktidele vajalikku tähelepanu ka edaspidi