Uudiste arhiiv

 
Sisukaart
   
 

Kampaania "Sign Against Stroke in Atrial Fibrillation"

18.06.2012

Südamehaigus, mis suurendab insuldi tekke riski 500% võrra ning ühendab arstide ja patsientide ühinguid, on alateadvustatud.

Globaalne patsiendiõiguste põhikiri (Global Patient Charter) esitab üleskutse tegutseda, et ära hoida insulte, mille põhjuseks
 

 

Südamehaigus, mis suurendab insuldi tekke riski 500% võrra ning ühendab arstide ja patsientide ühinguid, on alateadvustatud

                     Globaalne patsiendiõiguste põhikiri (Global Patient Charter) esitab üleskutse tegutseda, et ära hoida insulte, mille põhjuseks on kodade virvendusarütmia  (AF – Atrial Fibrillation)

Maailma Südame Liit (World Heart Federation),
2012. aasta Maailma Kardioloogia Kongressi teadussessioonid – 18. aprill 2012

Maailma Kardioloogia Kongressi teadussessioonidel  tutvustati täna kodade virvendusarütmiaga (AF) patsientide ülemaailmset  põhikirja, mille on heaks kiitnud 68 meditsiinitöötajate ja patsientide organisatsiooni 39 erinevast riigist.
Selle ennenägematu globaalse üleskutsega toetatakse kampaaniat  Sign Against Stroke in Atrial Fibrillation (Anna oma allkiri kodade virvendusarütmiast tuleneva insuldi vastu), mille abil levitatakse infot selle vähetuntud, kuid kasvava südame- ja veresoonkonna probleemi kohta. Käesolev põhikiri pakub strateegiaid ja lahendusi, mille abil on võimalik ära hoida miljonite inimeste surm või invaliidistumine kodade virvendusarütmiast (AF) tingitud insuldi tagajärjel. Kodade virvendusarütmia (AF) on potentsiaalselt eluohtlik seisund, mis on tihti aladiagnoositud, alaravitud.

Kodade virvendusarütmia, mille all kannatab ainuüksi Euroopas rohkem kui kuus miljonit inimest , kujutab endast südame ebanormaalset rütmi ja see on üheks peamiseks insuldi tekke riskifaktoriks. Kodade virvendusarütmiast tingitud insult  võib lõppeda invaliidistumise või surmaga. Kodade virvendusarütmia korral ei ole südamelöögid efektiivsed, löökide asemel on tegu kodade virvendusega, ja selle tagajärjel ei pumbata kogu verd südamest välja, veri jääb pikemalt südame kodadesse ringlema  ja see võib põhjustada verehüüvete e. trombide tekke. Trombid võivad tekkekohast liikuda ajju ja põhjustada tõsise ning tihti surmaga lõppeva insuldi.

Käesoleva ülemaailmse üleskutsega paluvad 68 patsientide- ja meditsiinitöötajate organisatsiooni üldsuselt, tervishoiutöötajatelt ja poliitikutelt abi, et aidata neil ennetada tõsiseid ning laastavaid insulte, mille põhjustajaks on kodade virvendusarütmia. Inimesi julgustatakse oma toetust avaldama külastades kampaania kodulehte
www.signagainststroke.com ja andes põhikirjale oma allkirja.

“Liiga palju elusid on hävinenud põhjusel, et inimesed said alles pärast insuldi läbielamist teada, et neil on kodade virvendusarütmia“, ütles Melanie True Hills, kodade virvendusarütmiaga patsientide organisatsiooni StopAfib.org asutaja ja tegevjuht. “ Peame tagama selle, et inimesed saavad varakult diagnoosi  ning nende kodade virvendusarütmiat ravitakse kohe ja efektiivselt, et insuldid ära hoida.
Soovime, et inimesed üle maailma külastaksid seda kodulehte ja annaksid oma allkirja, et tõsta avalikkuse teadlikkust selle eluohtliku  ja organismi kurnava seisundi kohta, mis hävitab elusid.”

Kodade virvendusarütmial pole geograafilisi, soolisi ega sotsiaalmajanduslikke piire ja see põhjustab umbes 20 protsenti kõikidest insultidest, mis on tekkinud ajuveresoonte ummistumise tagajärjel.

Patsientide  põhikiri  rõhutab kohese tegutsemise vajadust
“Iga 12 sekundi järel saab maailmas keegi kodade virvendusarütmia tagajärjel insuldi,” ütles Trudie Lobban, MBE (Master of Business Economics), Arütmia Liidu ( Arrhythmia Alliance) tegevjuht ja kõneisik ning Kodade virvendusarütmia Ühingu (Atrial Fibrillation Association) kaasasutaja ja tegevjuht. “Erinevalt kõrgest vererõhust või diabeedist, on kodade virvendusarütmia seisund, millest enamik inimesi pole kuulnudki. See seisund suurendab  insuldi tekkeriski 500 protsendi võrra, kuid samas varajase diagnoosi ja õige antikoagulantraviga on võimalik enamikku kodade virvendusarütmia tagajärjel tekkivaid insulte ära hoida.”

Tähtis on teada, et kodade virvendusarütmia tagajärjel tekkinud insuldid on raskemate tagajärgedega, kui teistel põhjustel tekkinud insuldid. See tähendab, et kodade virvendusarütmia tagajärjel tekkinud insultide korral on väiksem tõenäosus, et patsient naaseb tagasi igapäevaellu. Suure tõenäosusega vajab see patisent insuldijärgselt rohkem oma perekonna abi võib peab suunduma hooldekodusse. Tõstes inimeste teadlikkust, parandades diagnoosimist ja ravi, on taoliste insultide mõju inimestele, tervisehoolekande süsteemile ja ühiskonnale väiksem.

Kodade virvendusarütmiast tingitud insulte saab ära hoida… hoiame need siis ära
Põhikirja toetava kampaania Sign Against Stroke in Atrial Fibrillation eesmärgiks on koguda allkirju üle maailma, et toetada selle põhikirja “viit olulist soovitust”:

  1. Viia läbi üldsust informeerivad ja harivad kampaaniad, et tõsta teadlikkust kodade virvendusarütmia varajaste ohumärkide ja insuldi riskifaktorite kohta ning rõhutada südame löögisageduse kontrollimise vajadust.
  2. Kodade virvendusarütmiast tulenevate insultide ennetusest peab saama riikliku tervisepoliitika  prioriteet.
  3. Rakendada igapäevapraktikas ülemaailmselt tunnustatud ja aktsepteeritud ravijuhiseid kodade virvendusarütmia ja sellest tulenevate insultide raviks kõikides riikides.
  4. Parandada kodade virvendusarütmia ja sellest tuleneva insuldi ennetust, diagnoosimist ja ravi,  tõhustades  meditsiinilist haridust ja meditsiinitöötajate omavahelisi koostöövõimalusi                                      
  5. Võimaldada tehnoloogiaid, mis parandavad kodade virvendusarütmiaga patsientide insuldi ennetust, diagnoosimist ja ravi. 


“Bayer HealthCare toetab uhkusega antud kampaaniat,” ütles dr Flemming Ornskov, Bayer HealthCare Pharmaceuticals’i General Medicine’I divisjoni juht. “ Patsientide ravitulemuste parandamine  on äärmiselt oluline. Kuid see eeldab kõikide osapoolte - patsientide, arstide, poliitikute, mittetulundusühingute ja ravimitööstuse tihedat koostööd. Keegi meist ei saa sellega üksi hakkama.”

Infot AF-patsientide globaalse põhikirja ja kampaania Sign Against Stroke kohta
Kodade virvendusarütmiaga patsientide globaalse põhikirja on välja töötanud erinevate organisatsioonide esindajad, nende hulgas AntiCoagulation Europe, Arrhythmia Alliance, Atrial Fibrillation Association, Irish Heart Foundation, StopAfib.org and Stroke Alliance for Europe,  koostöös 39 patsiendiorganisatsiooniga 20 erinevast riigist.

Antud põhikiri on loodud selleks, et ülemaailmselt avaldada soovi, et inimesed, kel on diagnoositud AF või, kes kuuluvad AF-st tuleneva insuldi riskigruppi, saaksid paremat ravi. Põhikiri sisaldab soovitusi ülioluliste sammude suhtes, mida peaksid poliitikud, arstid, maksumaksjad ja valitsused koos tegema, et päästa elusid ja vähendada selle haigusega kaasnevaid probleeme ning kulusid.

Kampaania Sign Against Stroke eesmärgiks on tõsta teadlikkust kodade virvendusarütmia  ja sellest tulenevate insultide ennetuse kohta, julgustades kõiki osapooli külastama kodulehte
www.signagainststroke.com ja avaldama oma toetust allkirjastades globaalse põhikirja ( Global AF Patient Charter). Eesmärgiks on koguda põhikirja toetuseks 1,7 miljonit allkirja –  just nii palju inimesi kokku sureb või invaliidistub  igal aastal AF tulemusel tekkinud insuldi tõttu. 

Globaalse põhikirja (Global AF Patient Charter) ja kampaania Sign Against Stroke toetajaks on Bayer HealthCare.

 
Uudised
 
Uudiste arhiiv
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

Mental Disability Advocacy Center Avatud Eesti Fond Hasartmängumaksu nõukogu Euroopa Sotsiaalfond sm2 KÜSK Tallinna linn Open Society Institute Balti-Ameerika Partnerlusprogramm EEA GRANTS / NORWAY GRANTS
 
www kujundamine