Uudiste arhiiv

 
Sisukaart
   
 

Patsiendiõiguste päeva pressiteade

18.04.2013

Seoses tänase Euroopa patsientide õiguste päevaga juhib Eesti Patsientide Esindusühing (EPE) tähelepanu inimkapitali suurema väärtustamise vajadusele Eestis. Kõigile abivajajatele tuleb tagada piisav ja inimväärikust säilitada võimaldav toetus tervisekahj
 

Eestis on küll üks Euroopa kulutõhusamaid ehk kõige odavamalt tasustatud teenust pakkuvaid  ravikindlustussüsteeme, mis tähendab aga patsientidele suurimaid omaosalusi tervishoius ja seetõttu jääb paljudele alla keskmise sissetulekuga inimestele õigeaegne arstiabi kättesaamatuks. Eriti nähtavaks saab ebaühtlane raviteenuste hind Euroopas pärast Euroopa Nõukogu piiriüleste patsiendiõiguste direktiivi jõustumist tänavu oktoobris, sest eestlastele on paljude EL riikide tervishoiuteenused üle jõu käivalt kallid ning välisriigis saadud haiglaravi võib inimese viia mitmeks aastaks võlaseisu või vaesusesse.

Ka Eesti seadustes masu ajal tehtud muudatused on tinginud pikaajalise haiguskuluga patsientide vaesumise, nagu näiteks ravikindlustuse seadusesse sisse viidud pealtnäha süütu muudatus, mis on tegelikkuses kaasa toonud töövõimetusrahade olulise kahanemise näiteks vähihaigetel ja teistel pikemalt töövõimetuslehel viibima pidanud isikutel.

Euroopa Liidu tasandil on otsustatud pühendada tänavune aasta Euroopa kodanikele ja nende õigustele. Euroopa komisjoni eesmärk on tõsta kodanike teadlikkust nende õigustest, mis tulenevad EL poliitikast, ning soodustada nende aktiivsemat osavõttu EL poliitika kujundamisel.

Et Euroopa tervishoiupoliitikas tõhusamalt kaasa rääkida, kogunevad aktiivsemad Euroopa riikide patsiendiorganisatsioonid 16. mail Brüsselis, et tähistada patsiendiõiguste päeva ja jagada informatsiooni, kuidas on kulgenud erinevates EL maades EN direktiivi nr 24/2011 ühildamine, mis reguleerib patsiendiõiguste rakendamist piiriüleses tervishoius ja jõustub tänavu 25. oktoobril.

Euroopa patsientide õiguste päeva tähistatakse ametlikult Euroopa Liidu riikides teist aastat. Seni on patsientide esindusorganisatsioonid kuus aastat oma eestvedamisel seda päeva tähistanud, et kodanikele paremini nende õigusi teadvustada ja kodanikujulgust kasvatada. Eestis on EPE patsientide õiguste päevaga seoses korraldanud temaatilisi teavitusüritusi kuuel korral.

EPE on 1994. aastal asutatud mittetulundusühing, mille eesmärk on esindada patsientide huve nii individuaalsel, süsteemsel kui ka rahvusvahelisel tasandil. EPE pakub nõustamisteenust ja tuge üksikjuhtumite lahendamisel, võimalusel ka õigusabi. EPE tegevuse üldised eesmärgid on tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesüsteemi tõhusama koostöö ja patsiendikesksuse arendamine ja  patsientide teavitamine nende õigustest. Lisainfot EPE tegevuste ja nõustamisteenuste, samuti patsientide õiguste kohta leiab kodulehelt www.epey.ee.  EPE peamised rahastajad  aastal 2013 on Vabaühenduste Fond ja Sotsiaalministeerium.

 

Warning: getimagesize(public/files/large/topeltlogo%2520aef%2520eea%2520grants.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/pey/domains/epey.ee/public_html/lib/Article.php on line 499

 
Uudised
 
Uudiste arhiiv
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

sm2 Hasartmängumaksu nõukogu Balti-Ameerika Partnerlusprogramm KÜSK Open Society Institute Mental Disability Advocacy Center Avatud Eesti Fond Tallinna linn EEA GRANTS / NORWAY GRANTS Euroopa Sotsiaalfond
 
www kujundamine