Uudiste arhiiv

 
Sisukaart
   
 

EPE arutas politseiga surmajuhtumite uurimise puudusi

28.06.2013

Eesti Patsientide Esindusühing pöördus kevadel politsei- ja piirivalveameti juhi poole sooviga algatada avalik arutelu ning leida lahendusi sotsiaal- ja tervishoiuasutustes aset leidnud ootamatute surmade ja raskete kehavigastustega lõppenud juhtumite uur
 

EPE viitas oma taotluses asjaolule, et EPEsse pöördub igal aastal keskmiselt 1300 patisenti erinevate murede ja küsimustega, mille hulgas paistavad silma tõsiste tagajärgedega juhtumid, mis on patsientidele ja nende lähedastele eriti rasked. Need on ravi- või hoolekandeasutustes aset leidnud juhtumid, mis on kaasa toonud inimese ootamatu surma või eluaegse puude või oluliselt halvenenud tervisliku seisundi, mida analoogiliste juhtumite puhul tavaliselt ei täheldata. Selliste juhtumite puhul puudub patsiendil või tema lähedastel vähimgi võimalus juhtunut ise uurida, sest asutuse personali erapoolikud seletuskirjad jäävad neil juhtudel lõplikuks tõeks ning iseseisvaid uurimistoiminguid tegelike asjaolude tuvastamiseks pole reeglina tehtud.

EPE jurist Kristi Rekand märkis pärast kohtumist, et politsei poolt anti mõista, et saadakse aru probleemi olemasolust. "Kaalume ju inimese õigust elule, mis satub ohtu siis, kui inimene muutub täielikult abivajajaks ja teistest sõltuvaks, kui talle ei anta enam vett või süüa," märkis Kristi Rekand. Samas puudub politseil pädev meeskond, kes suudaks kirjeldatud juhtumeid käsitleda, ent politsei andis lubaduse kaasata menetlustesse ka prokuratuur ja vastavad inimesed välja koolitada.

 
Uudised
 
Uudiste arhiiv
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

Balti-Ameerika Partnerlusprogramm EEA GRANTS / NORWAY GRANTS sm2 Open Society Institute KÜSK Euroopa Sotsiaalfond Avatud Eesti Fond Mental Disability Advocacy Center Hasartmängumaksu nõukogu Tallinna linn
 
Kodulehtede valmistamine