Uudiste arhiiv

 
Sisukaart
   
 
06.03.2017 Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017 Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016 Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016 EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016 EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016 EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016 EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos
04.07.2016 EPE informeeris Riigikontrolli probleemidest eluasemeteenustega
01.06.2016 EPE osaleb vastutuskindlustuse seaduseelnõu väljatöötamises
13.05.2016 EPE uurib digilugu puudutavaid küsimusi
17.03.2016 EPE ühines pöördumisega HIV epideemia leviku peatamiseks
09.03.2016 EPE otsib vabatahtlikke
02.02.2015 EPE teavitas Õiguskantslerit
05.12.2014 Videolõik KOV teenuste kättesaadavuse uuringust
05.11.2014 EPE esitas pöördumise Riigikogu liikmetele töövõimereformi peatamiseks
24.10.2014 EPE räägib patsiendi ohutusest
14.10.2014 EPE arutas minister Helmen Kütiga haigete lastega perede vaesuse leevendamist
03.10.2014 EPE tõstatas küsimuse TKE töös
02.10.2014 EPE LAHTISTE USTE PÄEV: Tule 10. oktoobril kell 11 - 16 lahtiste uste päevale ja tasuta seminarile puudega inimeste õigustest.
26.09.2014 EPE seisukoht Puudega Inimeste Õiguste Konventsiooni täitmise osas
08.06.2014 EPE-l on 20 aastane sünnipäev
30.05.2014 EPE esitas palve Presidendile ravimiseaduse mitte välja kuulutamiseks
30.05.2014 EPE esitas Haigekassale ettepanekud ravikvaliteedi parandamiseks
29.05.2014 EPE ühines üle-euroopalise manifestiga
28.05.2014 EPE kritiseerib jätkuvalt plaanitavat töövõime reformi
06.05.2014 EPE arutas töö- ja terviseminister Urmas Kruusega huvikaitseteenuse rahastamist
05.05.2014 EPE analüüsis puudega inimeste olukorda ja tõstatas olulisi probleeme eelkõige vaimupuudega ja psüühikahäirega inimeste õiguste sh inimväärikuse tagamisel.
12.03.2014 EPE juristid pakuvad puuetega inimestele tasuta õigusnõustamist 10-11.aprillil 2014 toimuval Invasmessil.
19.02.2014 EPE uuring paljastab, et suur osa sotsiaal- ja hoolekandeteenustest ei ole kättesaadavad
13.02.2014 EPE esitas seisukoha töövõimereformi eelnõu osas
03.01.2014 Eesti Patsientide Esindusühingu nõustamistelefoni ajad.
03.12.2013 EPE osaleb võrdõigusvoliniku kantselei ümarlaual, mis keskendub meeste tervishoiu aktuaalsetele teemadele.
24.09.2013 Dublini deklaratsioon: EUFAMI nägemus vaimuhaigete ja nende perede tulevikust
24.09.2013 Vaimse Tervise Keskuse filmiõhtu KuMus
13.08.2013 Tasuta koolitus eestkostjatele
08.07.2013 Raviandmeid saate vaadata uuest patsiendiportaalist
28.06.2013 EPE arutas politseiga surmajuhtumite uurimise puudusi
18.05.2013 EPE alustab piiriüleste patsiendiõiguste direktiivi järelevalvet rahvusvahelisel tasandil
18.04.2013 Patsiendiõiguste päeva pressiteade
16.04.2013 Sotsiaaltoetuste sidumine elukalliduse ja palkade kasvuga
22.03.2013 EPE alustas tööd EMP Vabaühenduste Fondi projekti all
18.03.2013 Uue tervise mõttetalgud 27. märtsil Tartus
05.03.2013 ÜRO värske raport käsitleb piinamisena ka inimõiguste mitteaustamist
29.01.2013 Vaid 6% haigestunutest jääb haiguslehele
17.12.2012 Patsientide esindusühing kaebas Mardna kriminaalasja lõpetamise edasi
17.10.2012 Tervishoiutuleviku töörühma II kohtumine
05.10.2012 EPE ettepanekud sotsiaalministrile tervishoiu süsteemseteks muudatusteks
27.08.2012 EPE kohtus Riigikontrolli audiitoriga, et arutada vanurite sotsiaalhoolekande korraldust kohalikes omavalitsustes.
26.06.2012 "Elu jooksis kokku, jaks hakkas lõppema. Mul olid tõsised enesetapumõtted."
18.06.2012 Kampaania "Sign Against Stroke in Atrial Fibrillation"
25.05.2012 Kaarli Hambapolikliiniku konverents
22.05.2012 EPE arutas Brüsselis Euroopa patsiendiühendustega eakate kodanike õiguste ja probleemide üle
18.05.2012 Inimõiguste ümarlaud
03.05.2012 Eesti Patsientide Esindusühing on kolinud sotsiaalmeedia avarustesse!
16.04.2012 EPE konverents 18.04.2012 „Tervishoiu- ja sotsiaalteenuste korraldamine Eesti elanikkonna töövõime säilitamiseks“
20.02.2012 EPE: 2011. aasta patsientide pöördumiste põhjused olid varasemast keerukamad
25.01.2012 EPE jälgib valitsuse valimisprogrammi täitmist EPE tegevusi puudutavates küsimustes koostöös poliitikauuringute keskusega PRAXIS projekti "Valitsemise Valvurid" raames.
24.01.2012 EPE osaleb 1.-2. märts 2012 ITK poolt korraldataval konverentsil "Teadus: meie kõik meie kõigi jaoks. Reumaatiliste haiguste näide"
18.01.2012 Patsientide ühing nõuab omastehooldajatele paremat kohtlemist
19.09.2011 EPE osaleb eakate festivalil
06.05.2011 Hooldustöötajad vajavad koolitust
19.04.2011 Euroopa patsiendid soovivad patsiendikesksemat lähenemist
17.02.2011 EPE kutsub üles rikastama ennast ja teisi
09.02.2011 Euroopa kodanikeühendus kuulutas välja Hea Praktika preemia
04.02.2011 Visiofoni professionaalsed elutreenerid katsetavad telefoniliini
03.02.2011 Terviselaegas aitas pisitüdruku istuma
13.12.2010 Esimene Terviselaeka annetus jõudis abivajajani
25.11.2010 Ravimipoliitika ümarlaud EPEs
18.11.2010 Norra ombudsman sai innustust EPE väikese kollektiivi tegemistest
09.11.2010 EPE on astunud suure sammu sotsiaalse ettevõtluse teel
05.11.2010 EPE töötajad läbisid läbirääkimis- ja lepituskoolituse
11.05.2010 KÜSK nõukogu otsustas jätkata EPE sotsiaalse ettevõtluse toetamist
01.02.2010 EPE Pärnu kontor kolis uude kohta
15.01.2010 EPE hakkab sotsiaalseks ettevõtjaks
04.01.2010 EPE rakendab Sotsiaalfondi projekti
31.12.2009 EPE lõpetas KÜSK ja VÜF poolt toetatud eestkoste projekti
06.10.2009 Eesti Patsientide Esindusühing toetab Konkurentsiameti ettepanekut käsimüügiravimite müügi lubamiseks väljaspool apteeki
03.08.2009 EPE sulges Viljandi kontori
17.04.2009 Euroopa patsiendiõiguste päeva pressiteade
23.03.2009 EPE nimetati aasta ühinguks
19.02.2009 Euroopa parlament võttis vastu resolutsiooni vaimse tervise kohta
05.02.2009 Kokkuhoid inimkapitali arvelt on lühinägelik samm
20.01.2009 Patsientidel on õigus valida teenusepakkujat
11.12.2008 EPE aitab parandada sotsiaalteenuste kättesaadavust raske ja sügava puudega laste peredele
05.12.2008 EPE taotleb haigekassalt pimedaksjäämist takistava silmaravimi lülitamist nimekirja
03.12.2008 EPE ettepanekud tervishoiukorraldusest Kuku raado Nädala tegijas
03.12.2008 Täna on rahvusvaheline puuetega inimeste päev.
01.12.2008 Eesti kolmas koht patsientide õiguste osas Euroopa tervishoiusüsteemide uuringus baseerus ebaõigel informatsioonil
27.11.2008 EPE sai uue kodulehe
26.11.2008 EPE kohtus Sotsiaalministri nõuniku hr. Anders Tsahknaga
11.11.2008 Kohus tunnistas pärast 4 aastast kohtuvaidlust riigi vastutust patsientide vabaduse võtmisel
02.11.2008 EPE käivitab sotsiaalsete õiguste rakendumise uuringu
01.11.2008 EPE alustab uue projektiga
21.10.2008 Kohtueelse menetluse loomise vajadus patsientide kaebuste läbivaatamisel
02.10.2008 Patsientidel on samasugune õigus hüvitisele ebaseadusliku kinnipidamise korral kui kriminaalkorras kinnipeetutel
18.09.2008 EPE teeb koostööd WHO-ga Eesti ravimipoliitika arendamiseks
10.09.2008 EPE ei toeta riigi plaani tõsta ravimite käibemaksu
21.08.2008 Sundravi patsientide õiguste olukord on paranemas
06.08.2008 EPE tegi riigile ettepaneku patsientide kontaktpunktide loomisel EPE käest teenuste ostmiseks
30.07.2008 Vajadus välja töötada kriteeriumid ka nendele spetsialistidele, keda Eestis ei koolitata, aga kes tegutsevad
02.07.2008 EL direktiiv patsiendiõiguste kohaldamisest piiriüleses tervishoius toob muudatusi ka Eestis
30.04.2008 EPE ennetab kiirlaenudest tekkivaid probleeme
18.04.2008 Ravimite venekeelse infolehe teema sai osalise lahenduse
18.04.2008 EPE tähistas Euroopa Patsientide Õiguste päeva
02.04.2008 Kosmeetilised muudatused arstiabi kvaliteedi ekspertkomisjoni töös
02.04.2008 Turvatöötajaid ei tohi kaasata ohjeldamise läbiviimisse
01.04.2008 EPE aitas läbi viia küsitlust südamehaigete olukorrast Eestis
14.03.2008 Uue vaimse tervise seaduse väljatöötamine lõpuks Sotsiaalministeeriumi tööplaanis
07.03.2008 EPE arutab ajakirjanduslikku eetikat Päevalehega
21.02.2008 EPE võitleb kohtupsühhiaatriliste ekspertiiside sisukamaks ja objektiivsemaks muutmise eest
21.02.2008 EPE koostöö Euroopa Nõukogu komisjoniga CPT
15.02.2008 Vaimupuudega isikul on vanemate surma puhul õigus saada abiteenuseid oma kodus
14.02.2008 EPE osales Sotsiaalhoolekande seaduse muutmises
08.02.2008 EPE seisab tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja inimõiguste olukorra paranemise eest vanglates
07.02.2008 EPE võitleb koduhoolduse kättesaadavuse eest
05.02.2008 Tulemuslik koostöö Riigikontrolliga
11.01.2008 EPE esitas ettepanekud Ravimiseaduse muudatusse ravimite juurdehindluse vähenemisest
11.01.2008 EPE ettepanek töötada välja ühtsed ohjeldamist käsitlevad juhised kandis vilja
09.01.2008 EPE ettepanekut patsiendi õiguseks sulgeda oma andmeid digitaalses terviseloos võeti arvesse
05.01.2008 EPE teeb koostööd kõrgkoolidega

 
Uudised
 
Uudiste arhiiv
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

Open Society Institute sm2 EEA GRANTS / NORWAY GRANTS Balti-Ameerika Partnerlusprogramm Mental Disability Advocacy Center Hasartmängumaksu nõukogu Euroopa Sotsiaalfond Avatud Eesti Fond KÜSK Tallinna linn
 
www kujundamine