Uudised

 
Sisukaart
   
 

Videolõik KOV teenuste kättesaadavuse uuringust

05.12.2014

Videolõik KOV teenuste kättesaadavuse uuringust
 

EPE avaldas 2014 aastal uuringuraporti "Sotsiaal- ja hoolekandeteenuste osutamine puuetega inimestele Eesti omavalitsustes", mis paljastab, et suur osa sotsiaal- ja hoolekandeteenustest ei ole Eestis kättesaadavad. 

Läbiviidud uuring kinnitas puuetega ja erivajadusega inimeste väga ebavõrdset olukorda teenuste saamisel Eesti eri paigus ning tõi välja drastilise olukorra teenuste mittekättesaadavuse osas. Vastanud kohalikes omavalitsustes oli puuetega inimestele keskmiselt kättesaadavad vaid kuus sotsiaalteenust vaadeldud kolmeteistkümnest. Erihoolekandeteenustest oli keskmiselt kättesaadav vaid üks teenus vaadeldud viiest. Viiendikus KOV-idest polnud kättesaadav mitte üksi erihoolekandeteenus.

Asko Uri, kes EPE töötajana viis läbi uuringu ning koostas analüüsi, tutvustab seda alljärgnevas videolõigus.      

Vaata saatelõiku YouTube's:     

https://www.youtube.com/watch?v=hL9dxMgiNRw&feature=youtu.be  

 

KOV uuringut täismahus saab lugeda siit:

 

>>
KOV uuring EPE

Eesti Patsientide Esindusühingu uudised leitavad ka teemalehel (klikka delfi logol).

 
Ühingust
 
EPE teenused
Ootame annetusi
Uudised
Kajastused meedias
Juhtumite näiteid
Statistika alates 1994
Organisatsioonist
Projektid
 
EMP Vabaühenduste Fondi projekt 2013
 
ESF projekt 2010 - 2012
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

EEA GRANTS / NORWAY GRANTS Tallinna linn Hasartmängumaksu nõukogu KÜSK Avatud Eesti Fond Euroopa Sotsiaalfond Mental Disability Advocacy Center Open Society Institute Balti-Ameerika Partnerlusprogramm sm2
 
www kujundamine