Uudised

Videolõik KOV teenuste kättesaadavuse uuringust

05.12.2014

Videolõik KOV teenuste kättesaadavuse uuringust
 

EPE avaldas 2014 aastal uuringuraporti "Sotsiaal- ja hoolekandeteenuste osutamine puuetega inimestele Eesti omavalitsustes", mis paljastab, et suur osa sotsiaal- ja hoolekandeteenustest ei ole Eestis kättesaadavad. 

Läbiviidud uuring kinnitas puuetega ja erivajadusega inimeste väga ebavõrdset olukorda teenuste saamisel Eesti eri paigus ning tõi välja drastilise olukorra teenuste mittekättesaadavuse osas. Vastanud kohalikes omavalitsustes oli puuetega inimestele keskmiselt kättesaadavad vaid kuus sotsiaalteenust vaadeldud kolmeteistkümnest. Erihoolekandeteenustest oli keskmiselt kättesaadav vaid üks teenus vaadeldud viiest. Viiendikus KOV-idest polnud kättesaadav mitte üksi erihoolekandeteenus.

Asko Uri, kes EPE töötajana viis läbi uuringu ning koostas analüüsi, tutvustab seda alljärgnevas videolõigus.      

Vaata saatelõiku YouTube's:     

https://www.youtube.com/watch?v=hL9dxMgiNRw&feature=youtu.be  

 

KOV uuringut täismahus saab lugeda siit:

 

>>
KOV uuring EPE

Eesti Patsientide Esindusühingu uudised leitavad ka teemalehel (klikka delfi logol).