Uudised

 
Sisukaart
   
 

EPE ettepanekut patsiendi õiguseks sulgeda oma andmeid digitaalses terviseloos võeti arvesse

09.01.2008

EPE ettepanekut patsiendi õiguseks sulgeda oma andmeid digitaalses terviseloos võeti arvesse
 

EPE on varasematel aastatel teinud mitmeid ettepanekuid seoses digitaalse terviseloo väljatöötamisega ning millest paljusid on arvestatud. Kahjuks ei soostunud Sotsiaalministeerium EPE nõudega, et patsientidel peab olema võimalik sulgeda kõiki oma terviseandmeid.

Kui Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muudatused Riigikokku jõudsid, tegi EPE sama ettepaneku uuesti Riigikogu sotsiaalkomisjonile, millega oli nõus nii Arstide Liit kui sotsiaalkomisjon. EPE ja Arstide Liit võtsid osa ka jaanuaris toimunud sotsiaalkomisjoni istungist, kus parandusi arutati. Parandus viidi tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 59.3 lg 3 ja lg 4 sisse ning seadus jõustus.

Vt. seadust lingilt https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12912915

Eesti Patsientide Esindusühingu uudised leitavad ka teemalehel (klikka delfi logol).

 
Ühingust
 
EPE teenused
Ootame annetusi
Uudised
Kajastused meedias
Juhtumite näiteid
Statistika alates 1994
Organisatsioonist
Projektid
 
EMP Vabaühenduste Fondi projekt 2013
 
ESF projekt 2010 - 2012
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

Open Society Institute Mental Disability Advocacy Center Balti-Ameerika Partnerlusprogramm EEA GRANTS / NORWAY GRANTS Tallinna linn Avatud Eesti Fond sm2 KÜSK Euroopa Sotsiaalfond Hasartmängumaksu nõukogu
 
www kujundamine