Uudised

 
Sisukaart
   
 

Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas

21.12.2016

Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
 

Eesti Patsientide Esindusühing on aastaid tõstatanud küsimust, et ravimite infolehed peaksid olema ka vene ja soovitavalt inglise keeles kättesaadavad. Eriti terav on probleem olnud käsimüügiravimitega, mille osas patsiendil on vähe võimalust arstilt infot küsida. 

Meil on hea meel teatada, et Ravimiametile on nüüd tehtud kohustuseks teha ravimiregistris kättesaadavaks turustatavate käsimüügiravimite infolehtede tõlked vene ja inglise keelde  alates 2017. aastast. 

Eestis on müügil 388 käsimüügiravimit, lisaks nende ravimite erinevad pakendisuurused.  Alates jaanuarist on osade ravimite infolehtede tõlked registrist leitavad. Ravimiamet lisab neid jooksvalt, kuni kõikide turustatavate käsimüügiravimite infolehtede tõlked on registris (eeldatavalt aprilli lõpuks). 

See on väga hea uudis vene või inglise keelt kõnelevatele patsientidele, sest infolehtede tõlked on ravimi omaduste selgitamisel toeks ning patsientidel endil on võimalus ravimi kohta lugeda. Apteekritel on kohustus anda käsimüügiravimi väljastamisel patsiendi soovil temale kaasa ravimiregistrist kättesaadav pakendi infolehe tõlge vene või inglise keelde.

Ravimiamet on teinud juhised, kuidas ravimiregistrist infolehe tõlget leida ja kuidas saada ülevaadet  millistel ravimitel on pakendi infoleht tõlgitud. Juhised ravimiregistrist infolehe tõlke leidmiseks (sh video) on olemas ka vene või inglise keelt kõnelevatele patsientidele. Kõik juhised on Ravimiameti veebist leitavad.

Ravimiregistri juurest:

Eestikeelne ja venekeelne juhend -  http://ravimiregister.ravimiamet.ee/default.aspx?pv=HumRavimid.Juhend

Inglise keelne juhend - http://ravimiregister.ravimiamet.ee/en/default.aspx?pv=HumRavimid.Juhend

 

Juhendid eesti, vene ja inglise keeles koos videoga:

Rubriigist „Apteekrile“, alamkataloogist „Ravimid“ - http://www.ravimiamet.ee/juhendid-pakendi-infolehe-tolgete-leidmiseks

Rubriigist „Kodanik“, alamkataloogist „Ravimid“ - http://www.ravimiamet.ee/juhendid-pakendi-infolehe-tolgete-leidmiseks.

 

Käsimüügiravimite nimekiri koos linkidega infolehtedele on leitav siit:

http://www.sm.ee/et/kasimuugiravimite-infolehed

Eesti Patsientide Esindusühingu uudised leitavad ka teemalehel (klikka delfi logol).

 
Ühingust
 
EPE teenused
Ootame annetusi
Uudised
Kajastused meedias
Juhtumite näiteid
Statistika alates 1994
Organisatsioonist
Projektid
 
EMP Vabaühenduste Fondi projekt 2013
 
ESF projekt 2010 - 2012
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

Open Society Institute sm2 Hasartmängumaksu nõukogu Tallinna linn EEA GRANTS / NORWAY GRANTS Mental Disability Advocacy Center Avatud Eesti Fond Euroopa Sotsiaalfond KÜSK Balti-Ameerika Partnerlusprogramm
 
www kujundamine