Uudised

 
Sisukaart
   
 

Tulemuslik koostöö Riigikontrolliga

05.02.2008

Tulemuslik koostöö Riigikontrolliga
 

 

EPE kohtus 2005 aastal Riigikontrolliga ning esitas pika nõupidamise käigus Riigikontrollile informatsiooni võimalikest probleemkohtadest ja EPE tähelepanekutest vaimse tervise teenuste osutamisel. Esitati materjal oluliste rikkumiste kohta psüühilise erivajadusega inimestele teenuste osutamisel. Mõni aeg hiljem alustas Riigikontroll põhjalikku auditit, mille lõppraport valmis 5. veebruaril 2008. Riigikontroll kinnitas mitmeid EPE tähelepanekuid oma kriitilises 33 leheküljelises raportis, mis sisaldab ka konkreetseid ettepanekuid Sotsiaalministeeriumile  vaimse tervise teenuste parandamiseks. Väga paljud EPE poolt tõstatatud probleemid said raportiga ametliku kinnituse.
 
Riigikontroll tunnistab, et:
- riik ei taga kõigile abivajajatele teenuseid
- teenuste kvaliteet on probleemne
- teenuste kättesaadavus on halb
- puuduvad teenuste osutamise standardid
- jpm
 
Loe Riigikontrolli 3.03.08 avaldatud pressiteadet: Riigikontroll: riik on jätnud psüühiliste erivajadustega inimesed hätta
 
Pressiteate lõpust leiate lingi ka kokkuvõttele auditeerimise tulemustest "Riigi tegevus psüühiliste erivajadustega isikute riikliku hoolekande korraldamisel"

Eesti Patsientide Esindusühingu uudised leitavad ka teemalehel (klikka delfi logol).

 
Ühingust
 
EPE teenused
Ootame annetusi
Uudised
Kajastused meedias
Juhtumite näiteid
Statistika alates 1994
Organisatsioonist
Projektid
 
EMP Vabaühenduste Fondi projekt 2013
 
ESF projekt 2010 - 2012
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

Mental Disability Advocacy Center EEA GRANTS / NORWAY GRANTS Avatud Eesti Fond sm2 Hasartmängumaksu nõukogu Balti-Ameerika Partnerlusprogramm Euroopa Sotsiaalfond KÜSK Tallinna linn Open Society Institute
 
Web disain