Uudised

 
Sisukaart
   
 

EPE koostöö Euroopa Nõukogu komisjoniga CPT

21.02.2008

EPE koostöö Euroopa Nõukogu komisjoniga CPT
 

EPE kohtus Euroopa Nõukogu CPT komisjoni liikmetega 2007 aastal ning esitas omapoolset informatsiooni patsientide õiguste praktika ja inimõigustele vastavuse kohta. EPE esitas oma tähelepanekud komisjonile ka kirjalikult.

CPT esitas lõpliku raporti Eestile 21.02.2008, mis sisaldas mitmeid EPE poolt tõstatatuid probleeme ja lahendussoovitusi.  CPT toonitas EPE poolt tõstatatud probleemidest näiteks, et kriminaalmenetluses peab olema tagatud süüdistatava kohtumine oma advokaadiga , et psühhiaatriliste raviasutuste üle toimuks pidev kontroll ja oleks tagatud patisentide õiguste kaitsmiseks kohaste meetmete rakendamine ning Eestile tuletati meelde osalisriigi kohustust tagada  alternatiivsete teenuste (eriti avahoolduse) arendamist.  
 
EPE on teinud CPT-ga tulemuslikku koostööd ka varasemate raportite koostamisel alates 1997 aasta visiidist.  Loe Eesti poolt avalikustatud CPT raporteid siit. 
 
 

Eesti Patsientide Esindusühingu uudised leitavad ka teemalehel (klikka delfi logol).

 
Ühingust
 
EPE teenused
Ootame annetusi
Uudised
Kajastused meedias
Juhtumite näiteid
Statistika alates 1994
Organisatsioonist
Projektid
 
EMP Vabaühenduste Fondi projekt 2013
 
ESF projekt 2010 - 2012
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

Hasartmängumaksu nõukogu Open Society Institute EEA GRANTS / NORWAY GRANTS Avatud Eesti Fond KÜSK Balti-Ameerika Partnerlusprogramm sm2 Mental Disability Advocacy Center Tallinna linn Euroopa Sotsiaalfond