Uudised

 
Sisukaart
   
 

EPE arutab ajakirjanduslikku eetikat Päevalehega

07.03.2008

EPE arutab ajakirjanduslikku eetikat Päevalehega
 

07.03 vestluses EPL ajakirjaniku Kadri Ibrusega tõusetus dilemma surmajuhtumite ja pooleliolevate kohtuasjade kajastamise eetilisusest ajakirjanduses. EPE jäi seisukohale, et kuna surnud inimese nõusolekut ei ole võimalik saada, siis EPE ei avalikusta juhtumi detaile. Ka pooleliolevate kohtuasjade osas ei olnud EPE nõus ajakirjanikku valgustama kuna kohus võib käsitleda seda kohtu mõjutamisena. Ajakirjanikuga lepiti kokku, et ta võib kajastada antud juhtumites üleskerkinud teemasid üldiselt ja konkreetset juhtumit nimetamata.

Arutati, et ajakirjanik võiks kirjutada artikli asjaolust, et Eestil ei ole välja töötatud eraldi korda kuidas uurida surmajuhtumeid kinnistes asutustes ning et Euroopa Inimõiguste konventsiooni artikkel 2 "õigus elule" seab riigile positiivse kohustuse efektiivselt uurida kõiki enneaegseid ja ootamatuid surmajuhtumeid ka haiglates ja hooldekodudes. 
 

Eesti Patsientide Esindusühingu uudised leitavad ka teemalehel (klikka delfi logol).

 
Ühingust
 
EPE teenused
Ootame annetusi
Uudised
Kajastused meedias
Juhtumite näiteid
Statistika alates 1994
Organisatsioonist
Projektid
 
EMP Vabaühenduste Fondi projekt 2013
 
ESF projekt 2010 - 2012
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

EEA GRANTS / NORWAY GRANTS KÜSK Mental Disability Advocacy Center Open Society Institute Tallinna linn Balti-Ameerika Partnerlusprogramm Euroopa Sotsiaalfond Hasartmängumaksu nõukogu Avatud Eesti Fond sm2
 
Kodulehtede valmistamine