Uudised

 
Sisukaart
   
 

EPE võitleb kohtupsühhiaatriliste ekspertiiside sisukamaks ja objektiivsemaks muutmise eest

21.02.2008

EPE võitleb kohtupsühhiaatriliste ekspertiiside sisukamaks ja objektiivsemaks muutmise eest
 

 Mitme aasta vältel on EPE teinud kõik endast oleneva, et teadvustada kõigile asjaomastele isikutele kohtupsühhiaatriliste ekspertiisiaktide väga madalat taset.

EPE on propageerinud mujal maailmas laialt kasutatava ohtlikkuse hindamise metoodikat HCR-20 kasutuselevõttu ning selgitanud selle meetodi eeliseid "kliinilise silma" meetodi ees. Samuti on tutvustatud materjale teovõime hindamise metoodikast. 
 
Hetkel on puudulik ka seaduslik alus kohtupsühhiaatriliste ekspertiiside tegemiseks. Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 22 kohaselt on haiglate ülesanne osutada tervishoiuteenuseid. Ekspertiiside tegemine ei ole seadusega ette nähtud. Kui kohus määrab ekspertiisi haiglale, siis puudub arstil tegelikult õiguslik alus eksperdina tegutsemiseks, mistõttu ei vastuta arst sellisel juhtudel Karistusseadustiku kohaselt ja antud hinnang ei ole tõend kriminaalmenetluse seadustiku mõttes.
 
26.08.08 EPE kohtumisel Justiitsministeeriumiga teavitas viimane, et ka psühhiaatriliste ekspertiiside tegemine allutatakse tulevikus Eesti Kohtuekspertiisi Instituudile, mis hakkab hea seisma nii ekspertide koolituse eest kui ka teostab kontrolli ekspertiiside taseme üle.

 

Eesti Patsientide Esindusühingu uudised leitavad ka teemalehel (klikka delfi logol).

 
Ühingust
 
EPE teenused
Ootame annetusi
Uudised
Kajastused meedias
Juhtumite näiteid
Statistika alates 1994
Organisatsioonist
Projektid
 
EMP Vabaühenduste Fondi projekt 2013
 
ESF projekt 2010 - 2012
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

Balti-Ameerika Partnerlusprogramm Hasartmängumaksu nõukogu EEA GRANTS / NORWAY GRANTS KÜSK Avatud Eesti Fond Tallinna linn Mental Disability Advocacy Center Euroopa Sotsiaalfond sm2 Open Society Institute
 
Web disain