Uudised

 
Sisukaart
   
 

Turvatöötajaid ei tohi kaasata ohjeldamise läbiviimisse

02.04.2008

Turvatöötajaid ei tohi kaasata ohjeldamise läbiviimisse
 

AS G4S Eesti juhtimiskeskuse ülem pöördus EPE poole küsimusega, kas on seduspärane, et Sa PERH nõuab turvameestelt füüsilise ohjeldamise läbiviimist.

EPE teavitas turvafirmat Õiguskantsleri 2004 aasta seisukohast samal teemal, mis sisaldas antud teema põhjalikku õiguslikku analüüsi ning milles jõuti järeldusele, et turvatöötajaid ei tohi kaasata patsiendi ohjeldamisse, sest see rikub patsiendi õigusi. Kuna ohjeldamine on tervishoiuteenust toetav tegevus, siis peab haigla tagama vastava väljaõppega personali olemasolu. 
 
Sellegipoolest saatis EPE turvafirma küsimused veel kord tervishoiuameti direktorile ja õiguskantslerile. Õiguskantsler ei võtnud küll asja enda menetlusse, kuid teatas, et teostab järelvalvet asja menetluse üle Tervishoiuametis. Viimane vastas 20.05. Õiguskantslerile ja EPE-le, et turvamehed võivad olla ohjeldamise juures personali aga vajadusel ka patsiendi kaitseks. Turvatöötajad ei tohi ise osaleda vahetult ohjeldamise protsessis ja peavad keelduma tervishoiutöötajate vastavatest korraldustest. Sellega sai G4S uue aluse, et keelduda ohjeldamises vahetult osalemisest.

Eesti Patsientide Esindusühingu uudised leitavad ka teemalehel (klikka delfi logol).

 
Ühingust
 
EPE teenused
Ootame annetusi
Uudised
Kajastused meedias
Juhtumite näiteid
Statistika alates 1994
Organisatsioonist
Projektid
 
EMP Vabaühenduste Fondi projekt 2013
 
ESF projekt 2010 - 2012
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

Open Society Institute Tallinna linn Avatud Eesti Fond Euroopa Sotsiaalfond Balti-Ameerika Partnerlusprogramm sm2 EEA GRANTS / NORWAY GRANTS KÜSK Hasartmängumaksu nõukogu Mental Disability Advocacy Center
 
Kodulehe loomine