Uudised

 
Sisukaart
   
 

Kosmeetilised muudatused arstiabi kvaliteedi ekspertkomisjoni töös

02.04.2008

Kosmeetilised muudatused arstiabi kvaliteedi ekspertkomisjoni töös
 

Paljude aastate vältel on EPE juhtinid Sotsiaalministeeriumi tähelepanu asjaolule, et Arstiabi kvaliteedi ekpsertkomisjoni töö tuleb ümber korraldada.

2007.a. suvel tõstatas EPE selle küsimuse kohtumisel sotsiaalminister Maret Maripuuga, kellel juba selleks ajaks oli kindel plaan teha ümberkorraldusi antud komisjoni töös. Sotsiaalministeerium alustas 2007.a.sügisel AKEK töö ümberkorraldamise protsessi, mis päädis komisjoni ümbernimetamisega Tervishoiuteenuste kvaliteedi ekspertkomsjoniks ja komisjoni tervishoiuameti alluvusest sotsiaalministeeriumi alluvusse toomisega. Kui varem puudus täiesti komisjoni tööd puudutav regulatsioon seaduses, siis nüüd on see olemas. Uus määrus jõustus 25.05.2008. 
Määruse ettevalmistamise protsessi Sotsiaalministeerium EPE-t ei kaasanud.
EPE aitas avaldada sotsiaalministeeriumile survet, et viimane kiirendaks uue komisjoni tööd reguleeriva määruse vastuvõtmist. Komisjoni töö seisis selle viivituse tagajärjel 6 kuud.

Eesti Patsientide Esindusühingu uudised leitavad ka teemalehel (klikka delfi logol).

 
Ühingust
 
EPE teenused
Ootame annetusi
Uudised
Kajastused meedias
Juhtumite näiteid
Statistika alates 1994
Organisatsioonist
Projektid
 
EMP Vabaühenduste Fondi projekt 2013
 
ESF projekt 2010 - 2012
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

EEA GRANTS / NORWAY GRANTS Euroopa Sotsiaalfond Tallinna linn Mental Disability Advocacy Center Balti-Ameerika Partnerlusprogramm Avatud Eesti Fond Open Society Institute Hasartmängumaksu nõukogu sm2 KÜSK
 
Kodulehtede valmistamine