Uudised

 
Sisukaart
   
 

EPE tähistas Euroopa Patsientide Õiguste päeva

18.04.2008

EPE tähistas Euroopa Patsientide Õiguste päeva
 

18. aprillil 2008 tähistati 25 Euroopa riigis Euroopa Patsientide Õiguste Päeva. Eesti Patsientide Esindusühing oli selle päeva Eesti-poolne korraldaja. Patsiendipäeva tähistamise algatas Itaalias paiknev mittetulundusühing Active Citizenship Network eelmisel aastal, seega tähistatakse tänavu Euroopa patsientide õiguste päeva teistkordselt. Tänavu kogutakse sel päeval kõigis osalevates riikides allkirju petitsioonile Euroopa Nõukogu poole pöördumiseks eesmärgiga kuulutada 18. aprill ametlikult Euroopa Patsientide Õiguste Päevaks.

EPE tutvustas Patsiendipäevaga Euroopa Patsientide Õiguste Hartas kirja pandud 14 patsientide õigust ja taotles nende austamist ja rakendamist Eestis. Kõik 14 õigust on välja töötatud Euroopa Liidu Põhiõiguste Harta põhjal ning on seotud mitmete rahvusvaheliste deklaratsioonide ja soovitustega, mis on välja antud nii Maailma Terviseorganisatsiooni kui Euroopa Nõukogu poolt. Kõiki nimetatud harta punke Eestis kahjuks veel ei tunnustata. Active Citizenship Network on käivitanud ka patsiendiseaduse väljatöötamise protsessi Euroopa Liidus, mille rakendumisel saab kindlate patsientide õiguste tagamine kohustuslikuks kõikides liikmesriikides.

EPE trükkis patsiendipäevaks plakatid ja voldikud, mida jagati 97 tervishoiu- ja sotsiaalasutuses. Patsiendipäeval olid avatud EPE infolauad Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis. EPE infolauad olid muuhulgas ka Sotsiaalministeeriumi fuajees ja Riigikogu suure saali ukse ees. EPE avaldas patsiendipäeva tutvustava pressiteate ning teemat kajastati mitmes meediaväljaandes. Kampaania käigus koguti rohkem kui 500 toetusallkirja patsientide õigusi täpsustava seadusandluse vastuvõtmiseks Eestis.

Eesti Patsientide Esindusühingu uudised leitavad ka teemalehel (klikka delfi logol).

 
Ühingust
 
EPE teenused
Ootame annetusi
Uudised
Kajastused meedias
Juhtumite näiteid
Statistika alates 1994
Organisatsioonist
Projektid
 
EMP Vabaühenduste Fondi projekt 2013
 
ESF projekt 2010 - 2012
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

Tallinna linn Avatud Eesti Fond Open Society Institute sm2 EEA GRANTS / NORWAY GRANTS Mental Disability Advocacy Center Balti-Ameerika Partnerlusprogramm KÜSK Hasartmängumaksu nõukogu Euroopa Sotsiaalfond
 
Kodulehe loomine