Uudised

EL direktiiv patsiendiõiguste kohaldamisest piiriüleses tervishoius toob muudatusi ka Eestis

02.07.2008

EL direktiiv patsiendiõiguste kohaldamisest piiriüleses tervishoius toob muudatusi ka Eestis
 

EPE osales direktiivi eelnõu arutelul nii 22.08.08 sotsiaalministeeriumis kui ka riigikogu sotsiaalkomisjonis 21.10.08. EPE esitas oma seiskohad antud direktiivi kohta ka kirjalikult.

Ministeerium ja riigikogu aktsepteerisid vajadust luua kohtuväline patsientide kaebuste ja kahju hüvitamise kord ja täiendada patsientide õigusi käsitlevat seadusandlust. Kahjuks ei leidnud need seisukohad otsest kajastust SOM poolt ettevalmistatud ja riigikogule kinnitamiseks edastatud ametlikus arvamuses. Samas oli positiivne see, et SOM oli direktiivi vastuvõtmise poolt. Kuna direktiiv sisaldas nõudeid nii patsientide kaebuste kohtuvälise lahendamise korra kui ka patsientide informeerimise mehhanismi olemasolu kohta, siis tõenäoliselt on riik nende küsimustega juba lähitulevikus sunnitud tegelema. EPE pakkus riigile oma kaasabi direktiiviga nõutud patsientide kontaktpunktide töö korraldamisel Eestis.

 

>>
Piiriüleste patsiendiõiguste direktiiv

Eesti Patsientide Esindusühingu uudised leitavad ka teemalehel (klikka delfi logol).