Uudised

 
Sisukaart
   
 

EPE teeb koostööd WHO-ga Eesti ravimipoliitika arendamiseks

18.09.2008

18.septembril kohtus EPE WHO esindajatega ning andis üle EPE poolt koostatud ingliskeelse kirjaliku raporti Eesti ravimipoliitika kitsaskohtadest. Kohtumisel WHO ekspert Kees de Joncheere'iga põhjendati EPE seisukohti ka suuliselt.
 

EPE tõi välja järgmised kitsaskohad:

-          Arstide ja apteekrite kohustused ravimiinfo andmisel fikseerimata. Ravimiinfo ei jõua sageli patsiendini
-          Puudused retseptide vormistamisel arstide poolt välistavad patsiendi võimaluse valida odavam ravim
-          Info puuduse tõttu soodusravimite piirhinna muutmisest ning samatoimeliste genereerikute olemasolust tekitab olukorra kus patsiendid jätavad originaalravimi hinnatõusu tõttu ravimi ostmata.
-          4% -line ravimite käibemaksu lisandumine tekitab ravimite väljaostmata jätmist veelgi (juba praegu jäetakse 30-50% ravimitest välja ostmata)
-          Väikeste apteekide järk-järguline kadumine suurendab ravimite kättesaamatust. Eriti raskes olukorras on maapiirkondade patsiendid
-          Objektiivset infot ravimite kohta on raske saada hulgimüüjate müügitehnikate tõttu
-          Diagnoosipõhised soodusretseptid tekitavad patsientide ebavõrdset kohtlemist. Ravimeid tuleks hüvitada vastavalt patsientide vajadusele, mitte haigekassa ettekirjutusele konkreetse diagnoosi kohta.
-          Riiklikul ravimipoliitika väljatöötamisel ei tehta piisavalt eelnevaid uuringuid ning sageli ei arvestata spetsialistide hinnangutega
 
Loodetavasti kajastab WHO antud kitsaskohti oma raportis Eestile ning teeb vajalikud soovitused ravimipoliitika parandamiseks.

Eesti Patsientide Esindusühingu uudised leitavad ka teemalehel (klikka delfi logol).

 
Ühingust
 
EPE teenused
Ootame annetusi
Uudised
Kajastused meedias
Juhtumite näiteid
Statistika alates 1994
Organisatsioonist
Projektid
 
EMP Vabaühenduste Fondi projekt 2013
 
ESF projekt 2010 - 2012
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

Balti-Ameerika Partnerlusprogramm Euroopa Sotsiaalfond sm2 Open Society Institute KÜSK Avatud Eesti Fond Mental Disability Advocacy Center Hasartmängumaksu nõukogu Tallinna linn EEA GRANTS / NORWAY GRANTS
 
Kvaliteetne kodulehek�lg