Uudised

 
Sisukaart
   
 

Patsientidel on samasugune õigus hüvitisele ebaseadusliku kinnipidamise korral kui kriminaalkorras kinnipeetutel

02.10.2008

Patsientidel on samasugune õigus hüvitisele ebaseadusliku kinnipidamise korral kui kriminaalkorras kinnipeetutel
 

Riigi poolt alusetult vabaduse võtmisega tekitatud kahju hüvitamise seadus (AVVKHS) näeb ette hüvitise vaid kriminaalkorras kinnipeetutele ning haiglatesse ja hooldekodudesse tahtevastaselt paigutatud patsientidele (tsiviilkorras kinnipeetud) kohtu väitel antud seadus ei laiene. Peale probleemi tõstatamist Riigikohtus, Justiitsministeeriumi (JUM) ja Õiguskantsleri (ÕK) ees, asus JUM antud kitsaskohta seaduses likvideerima. 

EPE esitas 2007 aastal taotluse koos analüüsiga õigusest kahju hüvitamisele teha AVVKHS-i parandus, mis lubab ka tsiviilkorras alusetult kinnisesse asutusse paigutatutele maksta hüvitist . Vaatamata JUM vastusele seaduseparandus kiiresti sisse viia, ei ole seda siiani parandatud ning EPE klientide kohtuasjades käib selle üle endiselt vaidlus. EPE tõstatas küsimuse uuesti ühe Euroopa Inimõiguste kohtusse (EIK) saadetud juhtumi valguses, mille osas toimus kokkulepe Eesti riigi ja kliendi vahel maksta hüvitist 5500 EUR ning see vormistati EIK poolt 2008 aasta sügisel. Selle juhtumi valguses oli võimalik ka teiste EPE algatatud testjuhtumite kiire lahenemine ning näiteks kanti ühele teisele psüühilise erivajadusega kliendile üle 50000 EEK kompensatsiooni 2. oktoobril 2008.  Riigikohtu loakogu tegi antud juhtumis otsuse 6.08.08.

 EPE seisis hea selle asjaolu teavitamise eest ning 4.09 ja 3.10. peeti nõu Riigikantseleiga kuidas ametnikke valgustada riigi vastutusest vabaduse võtmisel. 6.11. osales EPE ettekandega antud teemal Riigiametnike foorumil.
 

Eesti Patsientide Esindusühingu uudised leitavad ka teemalehel (klikka delfi logol).

 
Ühingust
 
EPE teenused
Ootame annetusi
Uudised
Kajastused meedias
Juhtumite näiteid
Statistika alates 1994
Organisatsioonist
Projektid
 
EMP Vabaühenduste Fondi projekt 2013
 
ESF projekt 2010 - 2012
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

EEA GRANTS / NORWAY GRANTS Euroopa Sotsiaalfond Avatud Eesti Fond Balti-Ameerika Partnerlusprogramm sm2 KÜSK Tallinna linn Hasartmängumaksu nõukogu Open Society Institute Mental Disability Advocacy Center