Uudised

 
Sisukaart
   
 

EPE ennetab kiirlaenudest tekkivaid probleeme

30.04.2008

EPE ennetab kiirlaenudest tekkivaid probleeme
 

SMS jt. kiirlaenukontorite vastutustundetu ja kontrollimatu laenamine majanduslikult vähekindlustatud isikutele, petistele ja teiste isikute nimel tegutsejatele, psüühiliselt haigetele inimestele ning liigkasuvõtmine ülemäära suurte intresside näol on tekitanud paljudele EPE klientidele äärmiselt raske olukorra. EPE võttis nõuks teemaga sisuliselt tegeleda ning saavutada probleemide ennetamine seadusandluse muutmise teel.

 30.04.08 arutati teemat KOV esindajate ja Sotsiaaltöö keskusega ning selgitati seadusandluse muutmise võimalusi ja tegevusplaani. Kohtumiste tulemusena otsustati algatada seaduseelneõu võlaõigusseaduse ja teiste kaasuvate seaduste muutmiseks. Tehti koostööd SA Õigusteenuste Bürooga ning Sotsiaalministeeriumile läkitati konkreetne plaan kiirlaenudest tekkinud probleemide ohjamiseks. EPE ettepanekud sisaldasid seadusandlike nõuete täiendamist laenude andmisel ( mh. et laenusaajad peavad olema adekvaatselt identifitseeritud, et laenuandja kontrolliks laenutaotleja maksejõulisust, et lahendatud oleks laenusaaja otsusevõime tuvastamine jm)

Eesti Patsientide Esindusühingu uudised leitavad ka teemalehel (klikka delfi logol).

 
Ühingust
 
EPE teenused
Ootame annetusi
Uudised
Kajastused meedias
Juhtumite näiteid
Statistika alates 1994
Organisatsioonist
Projektid
 
EMP Vabaühenduste Fondi projekt 2013
 
ESF projekt 2010 - 2012
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

Hasartmängumaksu nõukogu KÜSK EEA GRANTS / NORWAY GRANTS Avatud Eesti Fond Mental Disability Advocacy Center sm2 Balti-Ameerika Partnerlusprogramm Tallinna linn Open Society Institute Euroopa Sotsiaalfond
 
www kujundamine