Uudised

 
Sisukaart
   
 

EPE käivitab sotsiaalsete õiguste rakendumise uuringu

02.11.2008

EPE käivitab sotsiaalsete õiguste rakendumise uuringu
 
Kuna väga paljud inimesed ja koostööpartenrid on kurtnud patsientide õiguste halva rakendumise, sotsiaalteenuste puudumise ja rehabilitatsiooni kättesaadamatuse üle, siis soovis EPE saada selgemat ülevaadet patientide õiguste rakendumisest tervishoius ja sotsiaalteenuste kättesaadavusest ning otsustas teha küsitluse patsientide seas. Novembris 08 toimus EPE küsimustiku koostamine, paljundamine, tutvustamine, läbiviimise alustamine – toimusid kohtumised patsientidega Pelgulinna haiglas ja Keskhaiglas, kontaktid ITK ja Pelgulinna haiglaga, kohalkäimised ja patsientide küsitlemine.  
 
Esialgsete tulemuste kohaselt viitasid vastanud palju puudulikule teadvale nõusolekule, kaebuste esitamise ja kompensatsioonimehhanismi puudumisele tervishoius ning sotsiaalteenustena toodi välja terve hulk erinevaid abiteenuseid, mida inimesed vajaksid, kuid mis on hetkel kättesaamatud kas rahaliste võimaluste puudumise tõttu või ei ole neid teenuseid üldse Eestis loodud.

Eesti Patsientide Esindusühingu uudised leitavad ka teemalehel (klikka delfi logol).

 
Ühingust
 
EPE teenused
Ootame annetusi
Uudised
Kajastused meedias
Juhtumite näiteid
Statistika alates 1994
Organisatsioonist
Projektid
 
EMP Vabaühenduste Fondi projekt 2013
 
ESF projekt 2010 - 2012
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

Euroopa Sotsiaalfond Hasartmängumaksu nõukogu KÜSK sm2 Tallinna linn Avatud Eesti Fond EEA GRANTS / NORWAY GRANTS Mental Disability Advocacy Center Open Society Institute Balti-Ameerika Partnerlusprogramm