Uudised

EPE käivitab sotsiaalsete õiguste rakendumise uuringu

02.11.2008

EPE käivitab sotsiaalsete õiguste rakendumise uuringu
 
Kuna väga paljud inimesed ja koostööpartenrid on kurtnud patsientide õiguste halva rakendumise, sotsiaalteenuste puudumise ja rehabilitatsiooni kättesaadamatuse üle, siis soovis EPE saada selgemat ülevaadet patientide õiguste rakendumisest tervishoius ja sotsiaalteenuste kättesaadavusest ning otsustas teha küsitluse patsientide seas. Novembris 08 toimus EPE küsimustiku koostamine, paljundamine, tutvustamine, läbiviimise alustamine – toimusid kohtumised patsientidega Pelgulinna haiglas ja Keskhaiglas, kontaktid ITK ja Pelgulinna haiglaga, kohalkäimised ja patsientide küsitlemine.  
 
Esialgsete tulemuste kohaselt viitasid vastanud palju puudulikule teadvale nõusolekule, kaebuste esitamise ja kompensatsioonimehhanismi puudumisele tervishoius ning sotsiaalteenustena toodi välja terve hulk erinevaid abiteenuseid, mida inimesed vajaksid, kuid mis on hetkel kättesaamatud kas rahaliste võimaluste puudumise tõttu või ei ole neid teenuseid üldse Eestis loodud.

Eesti Patsientide Esindusühingu uudised leitavad ka teemalehel (klikka delfi logol).