Uudised

Vaimupuudega isikul on vanemate surma puhul õigus saada abiteenuseid oma kodus

15.02.2008

Vaimupuudega isikul on vanemate surma puhul õigus saada abiteenuseid oma kodus
 

EPE-ni on jõudnud mitmeid juhtumeid, kus vaimupuudega noor paigutatakse pärast tema vanemate surma hooldekodusse kuigi tal on olemas oma kodu ning talle piisaks toimetulemiseks abiteenustest, mida saab osutada kodus. Sellises olukorras patsiendi hoolekandeasutusse paigutamine on ilmselgelt patsiendi õigustega vastuolus, piirates tema õigust sotsiaalsele integratsioonile ning õigust elada ühiskonnas.  Uurides seadusandlust ning kohtudes Vaimupuuetega Inimeste Tugiliiduga sai selgeks, et praeguse seadusandluse paindumatus teeb antud olukorra lahendamise raskeks.   EPE võttis ühendust ka Notarite Kojaga, kelle abiga leiti probleemile küll ajutine lahendus, kuid ei lahendanud olukorda pikas perspektiivis. Notarite Kojaga sai räägitud ka tasuta õigusabi osutamise võimaldamisest, mida Notarite Koda osutas aprillis ja oktoobris 08.

 

 

Eesti Patsientide Esindusühingu uudised leitavad ka teemalehel (klikka delfi logol).