Uudised

 
Sisukaart
   
 

EPE seisab tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja inimõiguste olukorra paranemise eest vanglates

08.02.2008

EPE seisab tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja inimõiguste olukorra paranemise eest vanglates
 

EPE on varasematel aastatel juhtinud Justiitsministeeriumi tähelepanu ebapiisavale tervishoiuteenuste kättesaadavusele Eesti vanglates, sest EPE poole on pöördunud paljud kinnipeetavad abi saamiseks. 2007 aasta lõpus tegi Justiitsministeeriumi EPE-le ettepaneku osaleda vanglate järelevalvet teostavate komisjonide töös.

EPE esindaja määrati Tallinna, Murru ja Harku vanglakomisjonide ametlikuks liikmeks.  Vanglakomisjonides osalemine on EPE-le toonud uusi pöördumisi vangidelt, kes kurdavad halva kohtlemise või ebapiisava arstiabi üle. Problemaatiline on ka vanglas lapse kasvatamine ning hariduse omandamine. EPE korraldas annetusvõimaluse firmadele vanglas kasvavate lastele eakohaste  mänguasjade, kunstitarvete, raamatute jm ostuks. Samuti leiti ühele lapsele lasteaiakoht, et võimaldada sotsialiseerumine teiste lastega. EPE on pööranud vanglate tähelepanu erinevatele isikuõigusi rikkuvatele juhtumitele ning teinud ettepanekuid piisava arstiabi osutamiseks, omastega suhtlemise paremaks võimaldamiseks, kutseõppe omandamiseks, haigete inimväärseks transpordiks, nõuetekohaseks läbiotsimiseks jm küsimuste parandamiseks.

Eesti Patsientide Esindusühingu uudised leitavad ka teemalehel (klikka delfi logol).

 
Ühingust
 
EPE teenused
Ootame annetusi
Uudised
Kajastused meedias
Juhtumite näiteid
Statistika alates 1994
Organisatsioonist
Projektid
 
EMP Vabaühenduste Fondi projekt 2013
 
ESF projekt 2010 - 2012
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

Avatud Eesti Fond KÜSK Open Society Institute EEA GRANTS / NORWAY GRANTS sm2 Balti-Ameerika Partnerlusprogramm Euroopa Sotsiaalfond Tallinna linn Mental Disability Advocacy Center Hasartmängumaksu nõukogu
 
Kodulehe loomine