Uudised

EPE esitas ettepanekud Ravimiseaduse muudatusse ravimite juurdehindluse vähenemisest

11.01.2008

EPE esitas ettepanekud Ravimiseaduse muudatusse ravimite juurdehindluse vähenemisest
 

Jaanuari 08 alguses saatis Sotsiaalministeerium EPE-le Ravimiseaduse muudatuse eelnõu ja selle seletuskirja arvamuse avaldamiseks. EPE kohtus Apteekrite Liiduga, arutas asja ühingu siseselt ning valmistas ette seisukohad muudatuseelnõu kohta. 11. jaanuaril 08 osales EPE Sotsiaalministeeriumi poolt korraldatud ümarlaual ning esitas omad seisukohad. 

EPE toetab ravimite uute juurdehindluse piirmäärade kehtestamist, kuid juhtis tähelepanu asjaolule, et et esitatud dokumentatsioonist ei nähtu, milliste meetmetega on tagatud maa-apteekide jätkusuutlikkus. Kuigi enamus patsientidele on juurdehindluse protsendi vähenemine kasulik, on sellel ka omad ohud, millele EPE tähelepanu juhtis. Juurdehindluse protsendi vähenemine muudab väikesed maa-apteegid vähem konkurentsivõimeliseks ning see muudatus võib saada neile hukatuslikuks. Kui maapiirkondades apteegid kaovad, siis on hinnavõit patsiendile ainult näiline, sest peab ravimi hankimiseks tegema lisanduvaid sõidukulusid. Eriti problemaatiliseks võib muutuda  olukord liikumispuuetega või vanematel inimestel. Kõne all oli ka loodav E-retsept, mille osas juhtis EPE tähelepanu asjaolule, et paljudel patsientidel puudub interneti võimalus ning arstid peavad siiski väljastama ka paber-retsepte.

Uus Ravimiseadus hakkas kehtima 01.01.2009

Eesti Patsientide Esindusühingu uudised leitavad ka teemalehel (klikka delfi logol).