Uudised

 
Sisukaart
   
 

EPE lõpetas KÜSK ja VÜF poolt toetatud eestkoste projekti

31.12.2009

EPE lõpetas edukalt KÜSK ja VÜF poolt toetatud eestkoste projekti
 

31.12.2009 lõppes EPE-s KÜSK ja VÜF poolt finantseeritud eestkoste projekt  Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas tegutsevate kodanikuorganisatsioonide ühismurede süsteemse lahendamise projekt

Projekt algas 1. novembril 2008 ning lõppes 31. detsembril 2009.

Projekti käigus tehti järgnevat:

- Parandati EPE töökorraldust: korrastati süsteemse töö aluseid, kaasajastati ühingu ametijuhend, muudeti aruandlust ja statistilist analüüsi, sõnastati EPE missioon ja visioon, alustati tegevuste maatriksi koostamist, osad töötajad said koolitust, tehti samme ühingu jätkusuutlikkuse parandamiseks jpm

- Viidi läbi erinevaid eestkostetegevusi 35 süsteemse juhtumi lahendamisel: korraldati ümarlaudu, viidi läbi nõupidamisi ja ajurünnakuid, tehti uuringuid ja analüüse, koostati ja esitati ettepanekuid avalikule sektorile patsientide ühiste probleemide lahendamiseks, tehti koostööd meediaga jpm

- Nõustamis- ja juhtumikorraldusteenust osutati 217 patsiendile

 Projekti finantseeris Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Vabaühenduste Fond, mida rahastab Norra, Island ja Liechtenstein Avatud Eesti Fondi vahendusel

Eesti Patsientide Esindusühingu uudised leitavad ka teemalehel (klikka delfi logol).

 
Ühingust
 
EPE teenused
Ootame annetusi
Uudised
Kajastused meedias
Juhtumite näiteid
Statistika alates 1994
Organisatsioonist
Projektid
 
EMP Vabaühenduste Fondi projekt 2013
 
ESF projekt 2010 - 2012
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

Balti-Ameerika Partnerlusprogramm Hasartmängumaksu nõukogu KÜSK sm2 Mental Disability Advocacy Center Avatud Eesti Fond Euroopa Sotsiaalfond Open Society Institute Tallinna linn EEA GRANTS / NORWAY GRANTS
 
Soodsad kodulehed