Uudised

 
Sisukaart
   
 

Ravimipoliitika ümarlaud EPEs

25.11.2010

Täna, 25. novembril, toimus EPEs järjekordne ravimipoliitika ümarlaud, seekord olid arutusel patsientide parem ja sisulisem kaasamine soodusravimite komisjoni töösse, patsientide tõhusam teavitamine komisjoni otsuste mõjudest ja eestikeelse pakendi nõude
 

Ravimitootjate Liidu ettepanekul otsustati testida formaati, kuidas patsiente paremini teavitada kord kvartalis tehtavate soodusravimite komisjoni otsuste mõjust nii ravimite hindadele kui kättesaadavusele. Haigekassa esindaja Krista Meresmaa lubas omalt poolt uuendada ja patsientidele mõistetavamasse vormi panna info ravimi hinna kujunemise kohta - piirhindade ja hinnakokkulepete teemat on paljudel patsientidel ja ka arstidel raske hoomata, samuti ühe või teise mõju hindadele. Apteekritel kulub sageli inimestele selgitamiseks liiga palju aega, seega kannatavad teised inimesed, kes järjekorras ootama peavad.

Kardioloogide Selts ja Ravimitootjate Liit on juhtinud tähelepanu faktile, et paljud formaalsed nõuded takistavad patsientidele uuemate ravimite kättesaadavust ja muudavad ka ravimid kallimaks. Näiteks eestikeelse pakendi nõue - selgus, et patsientidele pole oluline, et pakend oleks eestikeelne, kui ravimi ja toimeaine nimetus on endisel kujul pakendil olemas. Sotsiaalministeeriumi esindaja Dagmar Rüütel märkis, et nõude tühistamiseks tuleks teha vaid väike muudatus määrustesse pakendi nõude ja kleebise nõude kohta.

Eestikeelse pakendi mõte on Dagmar Rüütli sõnul olnud ohutuse tagamine - parem äratuntavus ja eksimuste vältimine: kleebised võivad ära kukkuda ja kiri on väike. Samas, kirja suurusele on võimalik vajalikud nõuded esitada.

Halb kõrvalmõju on see, et teistest riikidest ei saa kiiresti pakendeid Eestisse vedada (kleebise trükkimiseks kulub vähe aega, pakendi trükkimiseks kaugete maade tootmisliinidel ja tellimusjärjekorra alusel kulub palju aega) ja ravimi nö omahind tuleb suurem (kleebistamine on oluliselt odavam, tootja planeerimis- ja transpordikulud vähenevad).

EPE arutab teema patsiendiorganisatsioonidega läbi ja saadab oma ettepanekud ja järeldused Sotsiaalministeeriumile ja teeb vajadusel ettepaneku seadusemuudatuse sisseviimiseks.

 

Eesti Patsientide Esindusühingu uudised leitavad ka teemalehel (klikka delfi logol).

 
Ühingust
 
EPE teenused
Ootame annetusi
Uudised
Kajastused meedias
Juhtumite näiteid
Statistika alates 1994
Organisatsioonist
Projektid
 
EMP Vabaühenduste Fondi projekt 2013
 
ESF projekt 2010 - 2012
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

Mental Disability Advocacy Center Tallinna linn Balti-Ameerika Partnerlusprogramm EEA GRANTS / NORWAY GRANTS Euroopa Sotsiaalfond Avatud Eesti Fond Open Society Institute KÜSK Hasartmängumaksu nõukogu sm2
 
Kvaliteetne kodulehek�lg