Uudised

 
Sisukaart
   
 

Hooldustöötajad vajavad koolitust

06.05.2011

Patsientide Esindusühing leiab, et hooldusravi probleemid ei piirdu vaid Keila haiglaga ja analoogilisi juhtumeid esineb ka muudes hoolekandeasutustes, üle tuleks vaadata kogu hooldusteenuste süsteem tervikuna ja tõsta hooldajate kompetentsi.
 

Kui vaadata, mida ütleb meie seadusandlus hoolekandeteenuse osutamise kohta, siis teenuse sisu on kirjeldatud üsna üldsõnaliselt. Esimese põhimõttena on sotsiaalhoolekande seaduses märgitud küll inimõiguste järgimine ning § 16 sätestab, et hoolekandeasutustes peab tagama isiku eale ja seisundile vastava hooldamise (s.h ravimine, põetamine, kasvatamine ja arendamine), kuid milliseid tegevusi selline teenus peab sisaldama, pole kirjeldatud. Reaalse eakate hoolekandeteenuse ja ka hooldusravi osutamise juures jääb see inimlik eesmärk sageli äärmiselt kaugeks ja hoomamatuks ning patsient võib saada suisa vastupidise kogemuse. Ravimisega hoolekandeasutused enamasti ei tegele (v.a ravimite jagamine), põetamisel esineb sageli hooletusest tingitud puudujääke (nt lamatiste teke). Samas pole hoolekandeasutuste hinnakirjad vastavuses ei teenuse kvaliteedi ega teenuse vajajate maksevõimega.

Sotsiaalministeeriumi kodulehel on kaks väga põhjalikult koostatud dokumenti, kus on ära näidatud, missugune peaks olema ideaalne eakatele mõeldud hooldusteenus, vt  
Kuigi need dokumendid on soovituslikud, oleks kõigil hooldusteenusega kokku puutuvatel isikutel vajalik nendega tutvuda ning reaalse teenuse osutamisel ja saamisel neist juhinduda. Ka sotsiaalministeerium võiks rohkem panustada hooldustegevuse põhimõtete ja heade tavade tutvustamisele hoolekandeasutuste töötajaile.
 

Eesti Patsientide Esindusühingu uudised leitavad ka teemalehel (klikka delfi logol).

 
Ühingust
 
EPE teenused
Ootame annetusi
Uudised
Kajastused meedias
Juhtumite näiteid
Statistika alates 1994
Organisatsioonist
Projektid
 
EMP Vabaühenduste Fondi projekt 2013
 
ESF projekt 2010 - 2012
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

EEA GRANTS / NORWAY GRANTS Hasartmängumaksu nõukogu Avatud Eesti Fond Tallinna linn Open Society Institute Euroopa Sotsiaalfond sm2 KÜSK Mental Disability Advocacy Center Balti-Ameerika Partnerlusprogramm
 
Web disain